РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

53 проверки на обекти са извършили експертите от РИОСВ – Хасково през юли
06/08/2008
53 проверки на обекти са извършили експертите от регионалната екоинспекция през юли. По-голямата част от тях са текущи планови проверки от контролната дейност на експертите. Малка част са по постъпили сигнали от граждани и неправителствени организации.На 13 от проверените фирми, дружества, предприятия и организации са дадени предписания за мерките, които следва да предприемат, така че да приведат дейността си съгласно изискванията на екологичното законодателство. След подаден сигнал от чуждестранен турист за намерени мъртви екземпляри от световно застрашените видове шипобедрена и шипоопашата сухоземни костенурки на туристическа пътека, водеща към археологическия обект „Кромлех”, село Долни Главанак, община Маджарово е извършена незабавно проверка. В резултат на нея на организацията, спечелила и реализирала проекта за изграждане на пътеката за достъп до историческия обект е дадено предписание. В срок до началото на август трябва да се коригира туристическата пътека по начин, който не допуска застрашаването на защитени видове влечуги. Препоръчано е, по дължина на пътеката на разстояние от по 10 метра, в бетонните прагове да се направят отвори през които свободно да преминават животните. Същите трябва да бъдат разположени шахматно по пътеката за туристи. Важно, за да не се допуска застрашаване живота на влечугите, е съоръжението да бъде насипано и с подходящ материал. Като превантивна мярка е предписано да се следи за наличието на бедстващи видове по пътеката и при констатирането на такива да се сигнализира веднага до регионалната екоинспекция.През юли експертите са извършили и проверки на шест фирми, работещи в бившия IV – ти селскостопански двор в град Хасково. При проверката е констатирано, че отпадните води от дейността им се заустват в дъждовен колектор, който се излива в река Хасковска. На управителите на фирмите е предписано да изградят съоръжения, чрез които мръсните води да се изливат в построения вече канализационен колектор по новият булевард „Западен”, за да не се допуска замърсяване на реката.