РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Три сухоземни костенурки бяха върнати в естествената им среда от експерти на РИОСВ – Хасково и природозащитници
04/08/2008
Три сухоземни костенурки бяха върнати в естествената им среда след подаден сигнал до регионалната екоинспекция от жител на село Узунджово, община Хасково. В информацията по сигнала се посочва за намерени сухоземни костенурки в двора на къщата му в селото. Лицето допълва още, че е запознат с природозащитния статус на откритите от него костенурки и с опасността за посегателство срещу тях от страна на бракониери, които ги събират за храна. Това е причината трите екземпляра да бъдат прибрани от него и след това предоставени на контролните органи за връщане в природата.След намесата на експерти от РИОСВ – Хасково и представители на природозащитно сдружение „Биосфера” трите сухоземни костенурки бяха взети и пуснати в района на защитена местност „Патронка”, община Маджарово. Две от намерените костенурки са шипоопашати (мъжка и женска), а третата е мъжки екземпляр от вида шипобедрена сухоземна костенурка. Числеността на популациите и на двата вида намалява във всички страни по света, където те са разпространени. Шипобедрената и шипоопашатата сухоземни костенурки са обявени за видове застрашени от изчезване в световен мащаб. Включени са в Червения списък на Международния съюз за защита на природата. В българското законодателство сухоземните костенурки попадат  под защитата на Закона за биологичното разнообразие, съгласно който нарушителите се наказват с глоба до 10 000 лева и обезщетение за всеки унищожен екземпляр. Съгласно Наказателния кодекс бракониерите се наказват с глоба до 5 000 лева, лишаване от свобода до 5 г.  и с компенсиране на нанесените щети в зависимост от размера на нарушението. Забранено е улавянето, пренасянето на друго място, убиването и отглеждането на двата вида сухоземни костенурки. Законът забранява още притежаването на екземпляри и търговията с части от тях, включително и коруби.