РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Три сухоземни костенурки бяха върнати в естествената им среда от експерти на РИОСВ – Хасково и природозащитници
04/08/2008
Три сухоземни костенурки бяха върнати в естествената им среда след подаден сигнал до регионалната екоинспекция от жител на село Узунджово, община Хасково. В информацията по сигнала се посочва за намерени сухоземни костенурки в двора на къщата му в селото. Лицето допълва още, че е запознат с природозащитния статус на откритите от него костенурки и с опасността за посегателство срещу тях от страна на бракониери, които ги събират за храна. Това е причината трите екземпляра да бъдат прибрани от него и след това предоставени на контролните органи за връщане в природата.След намесата на експерти от РИОСВ – Хасково и представители на природозащитно сдружение „Биосфера” трите сухоземни костенурки бяха взети и пуснати в района на защитена местност „Патронка”, община Маджарово. Две от намерените костенурки са шипоопашати (мъжка и женска), а третата е мъжки екземпляр от вида шипобедрена сухоземна костенурка. Числеността на популациите и на двата вида намалява във всички страни по света, където те са разпространени. Шипобедрената и шипоопашатата сухоземни костенурки са обявени за видове застрашени от изчезване в световен мащаб. Включени са в Червения списък на Международния съюз за защита на природата. В българското законодателство сухоземните костенурки попадат  под защитата на Закона за биологичното разнообразие, съгласно който нарушителите се наказват с глоба до 10 000 лева и обезщетение за всеки унищожен екземпляр. Съгласно Наказателния кодекс бракониерите се наказват с глоба до 5 000 лева, лишаване от свобода до 5 г.  и с компенсиране на нанесените щети в зависимост от размера на нарушението. Забранено е улавянето, пренасянето на друго място, убиването и отглеждането на двата вида сухоземни костенурки. Законът забранява още притежаването на екземпляри и търговията с части от тях, включително и коруби.