РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

4 467 666 евро са определени за България по финансов инструмент Life+ за 2008 година
25/07/2008
Индикативен бюджет от 4 467 666 евро е определен за нашата страна по финансов инструмент Life+  за 2008 година. Най-малко около 50 на сто от тази сума ще бъде отпусната за подпомагане опазването на биологичното разнообразие. В средата на юли бе открита процедурата за кандидатстване с проектни предложения по този финансов инструмент за 2008 година.  През миналата година Life + даваше възможност на държавни и частни институции и/или организации да получават средства за реализиране на проекти по два компонента. За тази година Общността добавя още един компонент към програмата за финансиране. Проекти ще се приемат по разширените предишни програми на финансовия инструмент, а именно „Природа и биологично разнообразие” и „Политика и управление на околната среда”. Новият за 2008 година компонент ще съфинансира проекти за предоставянето на информация и кампании за повишаване на общественото съзнание към въпросите на опазването на околната среда, както и проекти за предотвратяване на горските пожари (повишаване на общественото съзнание и специализирано обучение).Крайният срок за изпращане на изготвените проектни предложения във всяка една от тези области е 21 ноември 2008 година. Готовите проектите трябва да бъдат подадени в Министерството на околната среда и водите. Чрез Life+ Европейският съюз осигурява средства за проекти в областта на околната среда. През периода 2007 – 2013 година по този финансов инструмент ще бъдат отпуснати около 1,7 милиарда евро за покриване на разходи направени в страните членки на Общността. Повече информация за Life+ може да се намери на страницата на МОСВ на адрес: www.moew.government.bg.