РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

125 решения за преценка необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда на инвестицинни намерения е издала РИОСВ – Хасково за първото полугодие
23/07/2008
125 решения за преценка необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда на инвестиционни намерения е издала регионалната екоинспекция за първите шест месеца на годината. Това са повече от 20 решения издавани през всеки един от месеците. Само за три от тях е решено, че инвеститорите трябва да изготвят доклад за въздействието върху околната среда при евентуалната реализация на намерението. Наблюдава се голям ръст в постъпващите за разглеждане инвестиционни намерения  в РИОСВ – Хасково.  За цялата 2007 година регионалната екоинспекция е издала 150 решения за преценка необходимостта от ОВОС.Общо 327 уведомления за инвестиционни намерения са постъпили в РИОСВ – Хасково за периода. 228 са издадените становища на физически и юридически лица по разработени от тях проекти или инвестиционни намерения, които съгласно закона за опазване на околната среда не подлежат на преценка или оценка на въздействието им върху околната среда. Повечето от тях се отнасят до жилищно строителство или създаването на търговски комплекси и заведения за обслужване.През юни на експертен екологичен съвет регионалната екоинспекция с положителна оценка е приела и доклада за въздействието върху околната среда за изграждане на ваканционно селище в село Бориславци, община Маджарово.През последните два месеца постъпват все повече проекти за подмяна или изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадни води в населени места от двете области на територията на РИОСВ – Хасково. Решения да не се извършва ОВОС за такива инвестиционни намерения са издадени за община Свиленград. Местната власт кандидатства за финансиране на проектни предложения за изграждане на канализация и станции за пречистване на отпадни битови води за няколко квартала в общинския център. От област Хасково само още община Димитровград е подготвила такъв проект за град Меричлери.Повече са общините от област Кърджали. Нови канализационни мрежи и пречиствателни станции могат да имат в град Момчилград, Крумовград и община Черноочене. Селата Глухар, Широко поле, Перперек и Мост от община Кърджали са сред кандидатите за финансиране на проекти, както и четири от най-големите села в община Кирково.