РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ – Хасково участваха в поставянето на пръстени на млади египетски лешояди в Източните Родопи
22/07/2008
Експерти от регионалната екоинспекция взеха участие в поставянето на пръстени на млади египетски лешояди в Източните Родопи.  В неделя при съвместната акция със специалисти и доброволци на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)  бяха опръстенени две малки птици в едно от известните гнезда на египетския лешояд в Ивайловградско.На младите птици бяха поставени по един стандартен метален пръстен на българската орнитологична централа и определените за нашата страна зелени пластмасови пръстени. Така маркираните с цветни пръстени египетски лешояди ще бъдат по-лесно разпознаваеми в природата, без да е нужно повторно улавяне. Опръстеняването дава възможност и за проучване на вида у нас и по света. За безопасния достъп до гнездото, разположено в скална ниша, беше използвана специализирана екипировка и техника за скално катерене. След влизането в гнездото на двойката египетски лешояди експертите установиха, че вместо очакваното едно малко тази година потомството на птиците от това място е по-голямо. При посещението бе събрана и информация за хранителните навици на тази двойка египетски лешояди в Източните Родопи. От хранителните остатъци около гнездото се получава ценна за науката информация – какви видове служат като основна хранителна база на лешоядите в обитаваната от тях територия и кои тези видове двойката предпочита.До края на месеца ще продължи съвместната работа на експерти от регионалната екоинспекция и БДЗП по поставянето на пръстени на млади египетски лешояди. Опръстеняването трябва да приключи преди да започнат първите опити за излитане от гнездата на младите птици. За 2008 година Министерството на околната среда и водите е разрешило поставянето на пръстени на 20 млади египетски лешояда на територията на страната ни.През 2007 година египетският лешояд беше обявен от Международния съюз за защита на природата за световнозастрашен вид, вследствие намаляване на популацията му с повече от 50 на сто в почти целия световен ареал на вида.Само за последните пет години числеността на вида у нас е намаляла с 30 на сто. През 2007 година са били известни 40 гнезда на египетски лешояд в цялата ни страна. Тези 40 двойки са отгледали 25 малки за миналата година. Основният лимитиращ фактор за египетския лешояд в България е повишената смъртност, предизвикана най-вече от различни видове отравяния.