РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

50 проверки на обекти са извършили експертите от РИОСВ – Хасково през юни
07/07/2008
50 проверки на обекти са извършили експертите от регионалната екоинспекция през юни. По-голямата част от тях са текущи планови проверки от контролната дейност на експертите. Само 5 са по постъпили сигнали и жалби от граждани през последния месец.Две санкции от по 1 000 лева са наложени на собственици на площадки за производство на дървени въглища. Основание за наложените глоби е констатираното изпускане на неорганизирани емисии от вредни вещества в атмосферния въздух.Текуща месечна санкция в размер на 537 лева е наложена на месопреработвателно предприятие в град Момчилград. Въпреки, че има изградено и работещо пречиствателно съоръжение за отпадни води, заустваните пречистени води не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения. Резултатите от взетите проби показват превишения в стойностите на общ азот, фосфор, неразтворени вещества и химична потребност от кислород.Всеки месец глоба от 200 лева ще плаща и собственика на мандра в село Бял извор, община Ардино. При извършената проверка е констатирано, че в река Белиизворска се изпускат отпадни води, които не отговарят на емисионните ограничения определени в разрешителното за заустване.Пет акта за нарушения на екологичното законодателство са съставили експертите през юни. Два на физически лица за неправомерно притежание на защитени видове – екземпляри от двата вида сухоземни костенурки. Две предприятия за преработка на месо и производство на месни продукти също имат актове. Констатираното нарушение е липсата на дневник, в които да се отразява състоянието на наличната хладилна и климатична инсталации, съдържащи озоноразрушаващи вещества. Акт е съставен и на управителя на фирма от Кърджали за неизпълнение на предписание.При проверките са дадени 10 предписания за привеждане изискванията на  законодателство в областта на управление на отпадъците, контрол чистотата на атмосферния въздух, опазване на биологичното разнообразие и водите.