РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

50 проверки на обекти са извършили експертите от РИОСВ – Хасково през юни
07/07/2008
50 проверки на обекти са извършили експертите от регионалната екоинспекция през юни. По-голямата част от тях са текущи планови проверки от контролната дейност на експертите. Само 5 са по постъпили сигнали и жалби от граждани през последния месец.Две санкции от по 1 000 лева са наложени на собственици на площадки за производство на дървени въглища. Основание за наложените глоби е констатираното изпускане на неорганизирани емисии от вредни вещества в атмосферния въздух.Текуща месечна санкция в размер на 537 лева е наложена на месопреработвателно предприятие в град Момчилград. Въпреки, че има изградено и работещо пречиствателно съоръжение за отпадни води, заустваните пречистени води не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения. Резултатите от взетите проби показват превишения в стойностите на общ азот, фосфор, неразтворени вещества и химична потребност от кислород.Всеки месец глоба от 200 лева ще плаща и собственика на мандра в село Бял извор, община Ардино. При извършената проверка е констатирано, че в река Белиизворска се изпускат отпадни води, които не отговарят на емисионните ограничения определени в разрешителното за заустване.Пет акта за нарушения на екологичното законодателство са съставили експертите през юни. Два на физически лица за неправомерно притежание на защитени видове – екземпляри от двата вида сухоземни костенурки. Две предприятия за преработка на месо и производство на месни продукти също имат актове. Констатираното нарушение е липсата на дневник, в които да се отразява състоянието на наличната хладилна и климатична инсталации, съдържащи озоноразрушаващи вещества. Акт е съставен и на управителя на фирма от Кърджали за неизпълнение на предписание.При проверките са дадени 10 предписания за привеждане изискванията на  законодателство в областта на управление на отпадъците, контрол чистотата на атмосферния въздух, опазване на биологичното разнообразие и водите.