РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Да се изгради защитна ограда на пещерата „Зандана” предписа РИОСВ – Хасково на кмета на община Стамболово
04/07/2008
Да се изгради защитна ограда на пещерата „Зандана”, намираща се в землището на село Долно Черковище, предписа регионалната екоинспекция на кмета на община Стамболово. Мярката е наложителна, за да се осигури необходимата защита на обитаващите пещерата пет световно застрашени вида прилепи. Според информация по подаден до инспекцията сигнал при посещение в „Зандана” на научни работници от националния природонаучен музей, с цел изследване на пещерната фауна е установено, че отвора на пропаста е затрупан от отсечени клони на келяв габър. При проникването до дъното на пещерата е намерен един умрял голям подковонос, който вероятно не е успял да излети, поради затварянето на входа. В писмото се посочва още, че подобно затрупване на пещерни отвори, често възпрепятства достъпа на прилепите и други пещерни обитатели до техните убежища, както и нарушава въздухообмена на пещерата.При извършената веднага проверка е установено, че сигналът е основателен. С цел опазване на това важно за петте вида прилепи убежище в Източните Родопи на кмета на общината е предписано да постави ограждаща отвора на пещерата, решетка. Според специалистите това ще гарантира запазването на прилепите и богата пещерна фауна. Подобно ограждение ще осигури и безопасност за посетителите.В пещерата „Зандана” са наблюдавани пет вида прилепи. Тук се размножават и зимуват колонии от подковоноси прилепи с численост до 500 екземпляра. Всички те са световно застрашени видове. В страната ни до момента са установени 33 вида прилепи. Всички те защитени по закона за биологичното разнообразие. Повечето от тях са вписани и в новото издание на Червената книга на Република България. Част от видовете, обитаващи територията на страната ни, имат голямо консервационно значение и в Европа.