РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 12.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Да се изгради защитна ограда на пещерата „Зандана” предписа РИОСВ – Хасково на кмета на община Стамболово
04/07/2008
Да се изгради защитна ограда на пещерата „Зандана”, намираща се в землището на село Долно Черковище, предписа регионалната екоинспекция на кмета на община Стамболово. Мярката е наложителна, за да се осигури необходимата защита на обитаващите пещерата пет световно застрашени вида прилепи. Според информация по подаден до инспекцията сигнал при посещение в „Зандана” на научни работници от националния природонаучен музей, с цел изследване на пещерната фауна е установено, че отвора на пропаста е затрупан от отсечени клони на келяв габър. При проникването до дъното на пещерата е намерен един умрял голям подковонос, който вероятно не е успял да излети, поради затварянето на входа. В писмото се посочва още, че подобно затрупване на пещерни отвори, често възпрепятства достъпа на прилепите и други пещерни обитатели до техните убежища, както и нарушава въздухообмена на пещерата.При извършената веднага проверка е установено, че сигналът е основателен. С цел опазване на това важно за петте вида прилепи убежище в Източните Родопи на кмета на общината е предписано да постави ограждаща отвора на пещерата, решетка. Според специалистите това ще гарантира запазването на прилепите и богата пещерна фауна. Подобно ограждение ще осигури и безопасност за посетителите.В пещерата „Зандана” са наблюдавани пет вида прилепи. Тук се размножават и зимуват колонии от подковоноси прилепи с численост до 500 екземпляра. Всички те са световно застрашени видове. В страната ни до момента са установени 33 вида прилепи. Всички те защитени по закона за биологичното разнообразие. Повечето от тях са вписани и в новото издание на Червената книга на Република България. Част от видовете, обитаващи територията на страната ни, имат голямо консервационно значение и в Европа.