РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

24 двойки белоглави лешояди наблюдаваха експерти от РИОСВ – Хасково по време на редовния мониторинг на вида в Източни Родопи
25/06/2008
 

24 двойки белоглави лешояди наблюдаваха експерти от регионалната екоинспекция по време на редовния мониторинг на вида в Източни Родопи.  В него участие взеха и представители на дивечовъден участък „Студен кладенец", както и орнитолози от Българско дружество за защита на птиците.

В рамките на един ден е посетена гнездовата колония на белоглавия лешояд на язовир „Студен кладенец". Това стана възможно с подкрепата и оказаната техническа помощ, осигуряването на лодка, от стопанството за отглеждане на дивеч в района.

Експертите са посетили три защитени местности - „Средна Арда", „Юмрук скала" и „Големият сипей". По скалните масиви на тези три защитени територии се намират гнездата на белоглавия лешояд. Те са изградени в подходящи скални ниши, където птиците всяка година отглеждат по едно малко. В местата за гнездене на 24-те от известните двойки белоглави лешояди там, по време на еднодневния мониторинг, са видени 20 малки. Това е висок гнездови успех за вида в Източните Родопи през тази година.

Интересни наблюдения регистрират орнитолозите по язовир „Студен кладенец". Над 400 големи корморана са видели експертите в известната гнездова колония на вида. Сред гнездата на кормораните се намират и тези на сивите чапли. Част от тези птици, отглеждат малките си и по скалите на защитена местност „Големият сипей". Това е единствената в страната ни колония от сиви чапли, гнездяща на скали. Около 20 гнезда на малката бяла чапла също са наблюдавани от експертите на това място.

В трите защитени местности в периода на размножаване на белоглавия лешояд е забранено безпокоенето на птиците. Сред забранените дейности са още лова и риболова, алпинизма и делтапланеризма, като и всякакъв вид ново строителство, търсене и проучване на полезни изкопаеми. Не се разрешава и извеждането на сечи в горските насаждения в периода от 1 януари (началото на гнездене) до 31 юли, когато обикновено започва излитането на малките белоглави лешояди от гнездата.

Белоглавия лешояд, сивата и малка бяла чапли са защитени видове по закона за биологичното разнообразие. Големият корморан подлежи на опазване и контрол с оглед запазване на популацията му в благоприятно състояние.