РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 24.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

15 852 лева е размера на текущата санкция наложена на „ОЦК” АД – град Кърджали
24/06/2008
Санкция в размер на 15 852 лева е наложена на завода за преработка на оловно-цинкови концентрати в град Кърджали. Текущата месечна санкция е в сила от декември 2007 година. Наказателното постановление, с което се определя размера на глобата е разписано от министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. При извършена, в края на миналата година, проверка за контролни измервания на емисиите от вредни вещества в отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух при производството на оловен агломерат е констатирано, че са превишени концентрациите на прах, олово, арсен и кадмий. Резултатите от взетите проби показват, че количеството прах в отпадъчните газове превишава с 2,29 пъти емисионните норми, определени в комплексното разрешително издадено на оператора. Концентрацията на оловото превишава с 11,7 пъти допустимата норма за този метал в изпусканите в атмосферата газове. Измерената концентрация на металите арсен и кадмий е 14 пъти над емисионно определените норми.Наложената от министъра санкция е за причинено увреждане на околната среда, следствие от констатирано замърсяване на атмосферния въздух.Текущата санкция е в сила и към момента. Едва след повторно замерване на контролираните замърсители и получаването на нови данни глобата може да бъде променена.