РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

15 852 лева е размера на текущата санкция наложена на „ОЦК” АД – град Кърджали
24/06/2008
Санкция в размер на 15 852 лева е наложена на завода за преработка на оловно-цинкови концентрати в град Кърджали. Текущата месечна санкция е в сила от декември 2007 година. Наказателното постановление, с което се определя размера на глобата е разписано от министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. При извършена, в края на миналата година, проверка за контролни измервания на емисиите от вредни вещества в отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух при производството на оловен агломерат е констатирано, че са превишени концентрациите на прах, олово, арсен и кадмий. Резултатите от взетите проби показват, че количеството прах в отпадъчните газове превишава с 2,29 пъти емисионните норми, определени в комплексното разрешително издадено на оператора. Концентрацията на оловото превишава с 11,7 пъти допустимата норма за този метал в изпусканите в атмосферата газове. Измерената концентрация на металите арсен и кадмий е 14 пъти над емисионно определените норми.Наложената от министъра санкция е за причинено увреждане на околната среда, следствие от констатирано замърсяване на атмосферния въздух.Текущата санкция е в сила и към момента. Едва след повторно замерване на контролираните замърсители и получаването на нови данни глобата може да бъде променена.