РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ-Хасково съставиха 2 акта на бракониери на сухоземни костенурки
20/06/2008
Експерти от РИОСВ-Хасково съставиха 2 акта на лица от ромски произход, за притежаване  на вид защитен по Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.По сигнал на Районно полицейско управление /РПУ/-Кирково експерти от регионалната инспекция извършиха проверка, при която е констатирано притежаване на екземпляри от вида-шипоопашата сухоземна костенурка – 8 броя и от вида-шипобедрена 4 броя, от тях само 2 са мъжки а останалите женски. На базата на съставените актове за нарушение ще бъдат издадени и наказателни постановления. Експертите по биоразнообразие върнаха 12-те костенурки на мястото от където са събрани.Двата вида сухоземни костенурки, срещащи се у нас-шипобедрена и шипоопашата са защитени по Закона за биологичното разнообразие и включени в Световния Червен списък в категорията застрашени от изчезване. В българското законодателство сухоземните костенурки попадат  под защитата на Закона за биологичното разнообразие, съгласно който нарушителите се наказват с глоба до 10 000 лева и обезщетение за всеки унищожен екземпляр и Наказателния кодекс , съгласно който бракониерите се наказват с глоба до 5 000 лева, лишаване от свобода до 5 г.  и с компенсиране на нанесените щети. Забранено е улавянето, пренасянето на друго място, убиването и отглеждането на двата вида сухоземни костенурки. Законът забранява още притежаването на екземпляри и търговията с части от тях, включително и коруби.