РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2019 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: info@riosv-hs.org

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2019
 май (7)
 април (5)
 март (4)
 февруари (4)
 януари (13)
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006

Експерти от РИОСВ-Хасково съставиха 2 акта на бракониери на сухоземни костенурки
20/06/2008
Експерти от РИОСВ-Хасково съставиха 2 акта на лица от ромски произход, за притежаване  на вид защитен по Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.По сигнал на Районно полицейско управление /РПУ/-Кирково експерти от регионалната инспекция извършиха проверка, при която е констатирано притежаване на екземпляри от вида-шипоопашата сухоземна костенурка – 8 броя и от вида-шипобедрена 4 броя, от тях само 2 са мъжки а останалите женски. На базата на съставените актове за нарушение ще бъдат издадени и наказателни постановления. Експертите по биоразнообразие върнаха 12-те костенурки на мястото от където са събрани.Двата вида сухоземни костенурки, срещащи се у нас-шипобедрена и шипоопашата са защитени по Закона за биологичното разнообразие и включени в Световния Червен списък в категорията застрашени от изчезване. В българското законодателство сухоземните костенурки попадат  под защитата на Закона за биологичното разнообразие, съгласно който нарушителите се наказват с глоба до 10 000 лева и обезщетение за всеки унищожен екземпляр и Наказателния кодекс , съгласно който бракониерите се наказват с глоба до 5 000 лева, лишаване от свобода до 5 г.  и с компенсиране на нанесените щети. Забранено е улавянето, пренасянето на друго място, убиването и отглеждането на двата вида сухоземни костенурки. Законът забранява още притежаването на екземпляри и търговията с части от тях, включително и коруби.