РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Санкции за над 11 000 лева наложиха експерти на РИОСВ – Хасково през май
20/06/2008
     Санкции за над 11 000 лева наложиха експерти от регионалната екоинспекция през май. С по 1 000 лева са глобени собствениците на три площадки за производство на дървени въглища. След проверки на жижните, извършени през април, бе констатирано, че въпреки забраната за работа по открит способ, на някой от тях продължава да се извършва безкислородно изгаряне на дървесина, при което се изпускат неорганизирани емисии от вредни вещества в атмосферата.      Санкция от 5 000 лева е наложена на едноличен търговец, който е извършвал геолого – проучвателни и опитно добивни дейности без да притежава необходимото разрешително за търсене и проучване на подземни богатства в района на Ивайловград. На друг е съставен акт за това, че е извършвал дейности по проучване и добив на облицовъчни плочи (гнайси) извън законно определената граница на стопанисваната от него геоложка площ в село Железино, община Ивайловград.     За причинено замърсяване на околната среда е глобен и торовия завод в град Димитровград. Наложена е текуща месечна санкция от 1 083 лева. Тя ще бъде в сила до извършване на нови контролни измервания. Ако резултатите от лабораторните изследвания са по-добри или стойностите на замърсителите са под допустимите санкцията ще бъде намалена или преустановена.През май е увеличена  месечната санкция на собственик на ферма за отглеждане на патици в град Хасково. Глобата е за изпускане на замърсени отпадни води, което е причинило замърсяване на повърхностно течащ воден обект.     От проверените през миналия месец 66 обекта на 13 са дадени предписания за привеждане изискванията на екологичното законодателство в областта на управление на отпадъците, контрол чистотата на атмосферния въздух, опазване на биологичното разнообразие и водите.