РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

77 папагала регистрираха експерти от РИОСВ – Хасково през последните три месеца
12/06/2008
77 папагала са регистрирали експерти от регионалната екоинспекция през последните три месеца. Екзотичните птици са от 12 вида, включени в Конвенцията за международна търговия със защитени видове от дивата фауна и флора (CITES). Най-много папагали с регистрационен документ са от вида сиво жако. 44 „лични карти” с необходимите по закона за биологичното разнообразие данни за всеки един от екземплярите са изготвени от експертите. В документите са записани произхода на птиците, техният идентификационен номер, мястото на което се отглеждат и техният собственик.За първи път тази година се регистрират и екземпляри от видовете венецуелска амазона, конкоански папагал и какаду Дюркопс. Само по една птица от тези видове досега се водят на отчет в регионалната екоинспекция. Екзотични папагали като кралското жако, червена и синьо – жълта ари, както и молукско, бяло и розово какаду са получили своите регистрационни документи през май.Регистрацията на животни, включени в тази Конвенция е задължителна по Закона за биологичното разнообразие с цел предотвратяване на незаконния трафик и контрабанда на екзотични видове, повечето от които са изчезващи от природата. Инспекцията издава на собствениците на защитени видове индивидуални регистрационни карти, които съпровождат екземплярите при продажба, даряване и издаване на разрешително по CITES за износ, само при изяснен по документи произход на екземплярите.