РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

17 сигнала от началото на годината са проверили експертите от РИОСВ – Хасково
11/06/2008
 

17 сигнала от началото на годината са проверили експертите от регионалната екоинспекция. След извършените проверки повечето от сигналите са приети за основателни. Само два от тях са неоснователни и един е изпратен по компетентност до съответния контролен орган.

Акт е наложен на физическо лице за неправомерно разкомплектоване на стари автомобили в село Радиево, община Димитровград, след като е извършена проверка по постъпил в регионалната екоинспекция сигнал. На нарушителя ще бъде наложена и санкция. Съгласно закона за управление на отпадъците тя може да бъде в размер от 1 500 до 5 000 лева.

Другите сигнали касаят нарушения, свързани със замърсяване на атмосферния въздух, замърсяване на реки от човешка дейност, както и образуване на нерегламентирани сметища по населените места.

Последният сигнал е подаден в началото на месеца. Той е от името на жителите на няколко населени места в Ивайловградска община. Подписката е против работата на площадка за производство на дървени въглища в бивш селскостопански двор в село Мандрица. От експертите е констатирано, че собственика на жижни за изгаряне на дървесина е преустановил дейността си по открит способ и все още не е подал уведомление до регионалната екоинспекция с намерение за изграждане нова площадка с карбон пещи на посоченото в оплакването място.

Друг сигнал приет за неоснователен е за замърсяване на река Банска при село Добрич, община Димитровград. При извършената незабавно проверка не е констатирано замърсяване на водния обект и измиране на риба в него.

Благодарение на постъпили от граждани сигнали за бедстващи птици, 10 такива са изпратени за лечение и отглеждане в спасителния център в град Стара Загора от началото на годината. Сред тях са три обикновени мишелова, единият от които в продължение на  години е отглеждан от жители в град Харманли като домашна птица. Другите екземпляри станали пациенти на центъра са от видовете ням лебед, голяма бяла чапла, голям воден бик и последната птица донесена от ученичка от град Хасково - малка кукумявка.