РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ – Хасково взеха участие в поставянето на пръстени на лешояди в Източните Родопи
03/06/2008
 

Експерти от регионалната екоинспекция взеха участие при опръстеняването на белоглави и египетски лешояди в Източните Родопи в края на миналата седмица. Разрешителното за улавяне и маркиране на защитените птици е разписано от министъра на околната среда и водите. Изключение от забраните за видовете защитени по закона за биологичното разнообразие се прави само в няколко случая, единият от които е за целите на научни изследвания и обучение и тогава когато дейностите са в интерес на защита на видовете от дивата флора и фауна и за запазване на природни местообитания.

Разрешителното за работа с белоглави и египетски лешояди е получено от Българско дружество за защита на птиците.  Маркирането на двата вида лешояди, гнездящи у нас, е част от мониторинговата програма на дружеството и балканския план за тяхното опазване.

В рамките на два дни експерти от регионалната екоинспекция и представители на неправителствената организация поставяха цветни пръстени и крилометки на белоглави и египетски лешояди. Едновременно с маркирането на птиците от тях са вземани и кръвни проби за последващ генетичен анализ.

Определените за страната ни в зелен цвят пластмасови пръстени и стандартни метални такива на българската орнитологична централа са поставени на млади неизлетели от гнездата птици в Източните Родопи и на възрастни лешояди, уловени в орнитологичен капан поставен на площадката за подхранване в град Маджарово.

Маркирането на лешоядите се прави с научна цел. Поставянето на пръстени на отделни екземпляри дава възможност за по-лесното проследяване и проучване на вида у нас и по света. То дава богата информация за вида - за миграционния му път, за начина му на хранене, място на гнездене и отглеждане на малките, пределна възраст в природата и проблеми при оцеляване. Крилометките позволяват да бъдат разпознавани индивидуално отделни птици от голямо разстояние със зрителна тръба.  Носят информацията на пръстените, но без птиците да се обезпокояват от повторни улавяния.

За 2008 година дружеството за защита на птиците е получило разрешение от министерството на околната среда и водите за поставяне на пръстени на 20 малки египетски лешояда по гнездата им на територията на цялата страна  и 10 млади белоглави в Източните Родопи. Експертите в град Маджарово имат позволение да опръстенят още 50 възрастни птици, ако бъдат уловени. Гнездовите колонии на вида в Източни Родопи са по поречието на Арда. Целият процес на маркиране на птиците в този район до края на годината ще се осъществява под контрола на регионалната екоинспекция. 35 са вече гнездящите двойки белоглави лешояди на територията,  контролирана от РИОСВ - Хасково, сочат последните резултати от мониторинга.