РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Забранено е ползването на блатно кокиче от находищата му на територията на РИОСВ – Хасково за тази година
29/05/2008
Забранено е ползването на блатно кокиче от трите му естествени находища, разположени на територията контролирана от регионалната екоинспекция и през тази година. Със заповед на министъра на околната среда и водите забраната е в сила от  началото на май. Крайните мерки са взети след дадена от експертите оценка за състоянието на вида. В предвид, нарушените екологични условия на местообитанията и неблагоприятното състояние на блатното кокиче през годината то няма да се ползва като суровина за фармацевтичната промишленост.На територията на РИОСВ - Хасково има три естествени находища на блатното кокиче. Това са защитените местности „Долната ова”, община Любимец, „Лозенски път”, община Свиленград и природната забележителност - „Сазлъка” край село Бисер, община Харманли. След извършени проверки през март и април, експертите от регионалната екоинспекция установиха лошо състояние на популациите на вида и препоръчаха да не се разрешава ползването му от фирмите подали заявка за събиране и изкупуване на блатно кокиче.В цялата страна са известни 16 находища на вида. Те се намират на територията на областите Бургас, Пловдив, Ямбол, Сливен, Хасково и Шумен. За тази година е разрешен добив на листо-стъблена маса от блатно кокиче само от едно от естествените му находища. 1 000 килограма свежа маса от вида могат да бъдат събрани от защитена местност „Дебелата кория” село Блатец, община Сливен. Блатното кокиче е вид защитен по Закона за биологичното разнообразие, с ограничителен режим на ползване. Включен е  в Червената книга на България  като „застрашен от изчезване вид”. Среща се по мочурливи и периодично заливани ливади, по периферията на някои блата, в крайречни разредени гори и по поречия на реки. Блатното  кокиче съдържа алкалоида галантамин, от който се произвежда нивалин и други лекарствени препарати.