РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Започва предварителна регистрация на химични вещества в Европейската Агенция по химикали в изпълнение на Регламента REACH
27/05/2008
 

От 1-ви юни 2008 г. започва предварителна регистрация на химични вещества в Европейската Агенция по химикали в изпълнение на Регламента REACH. Регистрацията ще приключи на 1-ви декември и ще позволи на производителите и вносителите на химични вещества в самостоятелен вид, в препарати и в изделия, да се възползват от удължените крайни срокове за същинска регистрация на своите вещества.

Всички химични вещества, произведени или внесени в количества равни или по-големи от 1 тон на година след 1 юни 2007 г., следва да бъдат предварително регистрирани. За да може да се възползва от преходните срокове в регламента всяка компания трябва да подаде в посочената  Агенция пълна информация за наименованието на веществото, името и адреса на дружеството, лицето за контакти, както и предвидения краен срок за регистрация и съответната тонажна група.

Предварителната регистрация е безплатна и ще се извършва по електронен път чрез директно подаване на информацията на интернет страницата на Агенцията REACH-IT или с подаване на данни за предварителна регистрация, подготвени на компютърен файл във формат, определен от Агенцията.

            Предварителната регистрация се прави с цел опазване на човешкото здраве и околна среда. На базата на подадената информация ще се изготвят досиета на химичните вещества, които ще описват мерките за работа с тях.