РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Започва предварителна регистрация на химични вещества в Европейската Агенция по химикали в изпълнение на Регламента REACH
27/05/2008
 

От 1-ви юни 2008 г. започва предварителна регистрация на химични вещества в Европейската Агенция по химикали в изпълнение на Регламента REACH. Регистрацията ще приключи на 1-ви декември и ще позволи на производителите и вносителите на химични вещества в самостоятелен вид, в препарати и в изделия, да се възползват от удължените крайни срокове за същинска регистрация на своите вещества.

Всички химични вещества, произведени или внесени в количества равни или по-големи от 1 тон на година след 1 юни 2007 г., следва да бъдат предварително регистрирани. За да може да се възползва от преходните срокове в регламента всяка компания трябва да подаде в посочената  Агенция пълна информация за наименованието на веществото, името и адреса на дружеството, лицето за контакти, както и предвидения краен срок за регистрация и съответната тонажна група.

Предварителната регистрация е безплатна и ще се извършва по електронен път чрез директно подаване на информацията на интернет страницата на Агенцията REACH-IT или с подаване на данни за предварителна регистрация, подготвени на компютърен файл във формат, определен от Агенцията.

            Предварителната регистрация се прави с цел опазване на човешкото здраве и околна среда. На базата на подадената информация ще се изготвят досиета на химичните вещества, които ще описват мерките за работа с тях.