РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Общо 55 проекта подкрепи РИОСВ – Хасково в конкурса „За чиста околна среда”
27/05/2008
 

Общо 55 проекта подкрепи регионалната екоинспекция в конкурса „За чиста околна среда". В края на април срокът за подготовка и депозиране на проекти в националната кампания на Министерството на околната среда и водите бе удължен с цял месец. До 23 май регионалната екоинспекция подкрепи финансирането на още 24 проекта от областите Хасково и Кърджали. През април в Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) бяха подадени 31 проектопредложения от училища, детски градини, читалища, общини, кметства и неправителствени организации от региона.

С най-много проекти, в пролетната сесия на конкурса „За чиста околна среда" от Хасковска и Кърджалийска области, е кандидатствала община Димитровград. 19 детски градини и 18 читалища от населени места в общината са депозирали свои проекти в Предприятието. Почистването от битови отпадъци на прилежащите към детските заведения и просветни средища паркове и градини е една от дейностите по проектите. Последващото озеленяване и превръщането на почистените терени в привлекателни места за отдих и игра ще допринесе за подобряване на общия облик на районите.

През май регионалната екоинспекция е дала своята подкрепа и за проектите на три общини от област Хасково. С три проекта в конкурса на тема „Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи" кандидатства община Свиленград. Те са за подобряване на жизнената среда и озеленяване на почистени от битови и строителни отпадъци терени в три квартала на града. Проекта на община Симеоновград - „Да опазим Симеоновград красив" предвижда почистване на замърсени с отпадъци междублокови пространства и превръщането им в места за отдих. В Харманли, ако бъдат одобрени исканите над 9 000 лева ще бъде почистен градският парк „Димана Данева".

Одобрените в националния конкурс проекти ще бъдат оповестени на страницата на МОСВ в Интернет на адрес: http://www.moew.government.bg/.