РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 07.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (2)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково ще контролира изследвания с научна цел в защитени територии в региона
23/05/2008
Регионалната екоинспекция ще контролира изследвания с научна цел в защитени територии в региона. Те ще се провеждат от специалисти на Българска академия на науките (БАН) и Агробиоинститут - София. За да посетят защитените територии и работят със защитени видове представителите на научните институции са получили разрешително разписано от министъра на околната среда и водите.Експерти орнитолози от централната лаборатория по обща екология към БАН ще проведат експедиция с цел събиране на хранителни остатъци от гнезда на грабливи птици и черни щъркели в Сакар планина. В началото на юни те ще посетят  районите на няколко населени места в региона. Това са селата Левка, Студена, Михалич, Сладун, Райкова могила и Маточина в община Свиленград и Йерусалимово, Доситеево, Черепово в община Харманли.В продължение на една седмица участниците в научното изследване ще маркират и млади индивиди от защитените видове – белоопашат мишелов, обикновена ветрушка и черен щъркел. Маркирането се извършва, чрез поставяне на метални пръстени с уникален идентификационен номер. Контролът върху работата със защитени видове ще се осъществява от регионалната екоинспекция.В същият период единствения строг резерват в региона «Вълчи дол» ще бъде посетен от специалисти по ботаника за събиране на еземпляри родопски силивряк с цел проучване генетичното разнообразие на вида. Разрешено е събирането на листа, цветове и цели растения от вида, както и заснемането им за научния труд.Присъствието на експертите в защитената територия ще се извършва при спазване на определени условия. Не се разрешава лагеруване и палене на огън на територията на резервата, забранено е събирането на екземпляри от растителни и животински видове, освен от родопския силивряк, както и замърсяването на защитената територия с битови отпадъци.В резервати като „Вълчи дол” са забранени всякакви човешки дейности, с изключение на тяхната охрана, посещения с научна цел, събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения на екосистемите. Разрешено е още присъствието на хора при потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети, както и преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел.С 1 000 до 10 000 лева се наказва всеки, които извършва дейности в защитени територии в разрез с режима им на опазване или заповедта за обявяването им.