РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково засилва контрола по опазване на резерват „Вълчи дол” с цел недопускане на пожари
19/05/2008
Регионалната екоинспекция засилва контрола по опазване на единствения резерват в региона „Вълчи дол” с цел недопускане възникването на пожари. За предотвратяване появата на пожари в границите на защитената територия е организирано специализирано наблюдение от експерти на екоинспекцията по утвърден график. Той включва и денонощни дежурства на служителите. В случай на пожар в резервата или  района на резервата са изготвени схеми за оповестяване на бедствието, планове за противопожарно устройство и действия при пожари. До 30 май ще бъде издадена заповед от директорът на РИОСВ – Хасково за забрана паленето на огън в района на резервата. С нея ще бъдат запознати Регионално управление по горите – Кърджали, Държавно лесничейство – Крумовград, Регионалното звено на национална служба противопожарна безопасност и защита на населението – Крумовград, както и всички жители на населени места в близост до защитената територия, чрез съответните кметства. За погасяване на огъня при възникнал пожар в границите на резервата са създадени и се поддържат две противопожарни депа, оборудвани със средства и материали за противопожарна защита. Депата разполагат с лопати, тупалки, пожарогасители, пръскачки и други.Със заповед на министърът на околната среда и водите през 2008 година за пожароопасен сезон е обявен периодът от 15 април до 30 октомври. Заповедта цели вземането на мерки за недопускане възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитени територии. Описани са и задълженията на кметовете на съответните общини, в обхвата на които попадат защитените по закон територии. В случай на пожар те трябва да организират доброволни групи от местното население за гасене на пожарите.На нарушителите на заповедта ще се налагат глоби  - за физически лица от 500 до 5 000 лева, а на юридически лица от 1 000 до 10 000 лева.