РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково засилва контрола по опазване на резерват „Вълчи дол” с цел недопускане на пожари
19/05/2008
Регионалната екоинспекция засилва контрола по опазване на единствения резерват в региона „Вълчи дол” с цел недопускане възникването на пожари. За предотвратяване появата на пожари в границите на защитената територия е организирано специализирано наблюдение от експерти на екоинспекцията по утвърден график. Той включва и денонощни дежурства на служителите. В случай на пожар в резервата или  района на резервата са изготвени схеми за оповестяване на бедствието, планове за противопожарно устройство и действия при пожари. До 30 май ще бъде издадена заповед от директорът на РИОСВ – Хасково за забрана паленето на огън в района на резервата. С нея ще бъдат запознати Регионално управление по горите – Кърджали, Държавно лесничейство – Крумовград, Регионалното звено на национална служба противопожарна безопасност и защита на населението – Крумовград, както и всички жители на населени места в близост до защитената територия, чрез съответните кметства. За погасяване на огъня при възникнал пожар в границите на резервата са създадени и се поддържат две противопожарни депа, оборудвани със средства и материали за противопожарна защита. Депата разполагат с лопати, тупалки, пожарогасители, пръскачки и други.Със заповед на министърът на околната среда и водите през 2008 година за пожароопасен сезон е обявен периодът от 15 април до 30 октомври. Заповедта цели вземането на мерки за недопускане възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитени територии. Описани са и задълженията на кметовете на съответните общини, в обхвата на които попадат защитените по закон територии. В случай на пожар те трябва да организират доброволни групи от местното население за гасене на пожарите.На нарушителите на заповедта ще се налагат глоби  - за физически лица от 500 до 5 000 лева, а на юридически лица от 1 000 до 10 000 лева.