РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково напомня, че от 1 юни започва регистрацията на химични вещества и препарати по европейския регламент REACH
15/05/2008
От първи юни започва предварителната регистрация на химични вещества и препарати съгласно новият европейски регламент REACH в Европейската Агенция по химикали в Хелзинки. Тя трябва да приключи до 1 декември тази година. Фирмите, пропуснали срока, ще трябва да прекратят производството и вноса на тези вещества до изготвянето и предоставянето на пълно регистрационно досие.За да се изпълнят задълженията по REACH физическите или юридически лица, които се явяват производители, вносители, пускат на пазара или използват химични вещества в своите професионални дейности в количества равни или по-големи от един тон годишно следва да ги регистрират. Това може да стане след като те установят кои от химичните вещества в самостоятелен вид, в препарати и изделия, имащи отношение към дейността, която развиват, подлежат на предварителна регистрация.С новият регламент се въвеждат три фази за регистрация в зависимост от тонажа на производството или вноса, както и от природата на химичните вещества.За да се ограничи вредното въздействие на химичните вещества и препарати върху околната среда и човешкото здраве е необходимо техните производителите и вносителите да разполагат с достатъчно данни за веществата, които използват. Тези данни следва да се използват за оценка на рисковете, свързани с тяхната употреба, както и за да се разработват и препоръчват мерки за управление на риска.Чрез REACH ще се засили ролята на индрустрията за предоставяне на надеждна информация за тези вещества и ще се осигури безопасната им употреба в условията на свободно движение на стоки на вътрешния Европейски пазар.