РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ - Хасково реши, че не е необходимо да се прави оценка за въздействието върху околната среда на намерение за изграждане на фотоволтаична електрическа централа в село Оряхово, община Любимец
09/05/2008
Регионалната екоинспекция разреши изграждането на централа за производство на електрическа енергия от слънчева с фотоволтаични клетки в село Оряхово, община Любимец. Това е едно от общо 21 инвестиционни намерения, за които през април РИОСВ – Хасково е излязла с решения, че реализацията им няма да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и не е необходимо извършването на ОВОС.От началото на годината по-голяма част от постъпилите уведомления за инвестиционни намерения са в областта на селското стопанство. Най-много се отнасят за изграждането на трайни лозови или овощни насаждения, снабдени със системи за капково напояване. В землището на село Узунджово, община Хасково ще бъдат създадени овощни градини от ябълки и сливи на площ от 76 дка. За същото населено място има излязло разрешение за изграждането на черешова градина от 47 дка. През април е издадено и решение да не се извършва оценка за въздействието върху околната среда за искането да бъде създадено насаждение от 91 дка от круша в землището на село Брястово, община Минерални бани.Приоритет в областта на опазването на околната среда през следващите няколко години ще е и подмяната или изграждането на нови канализационни мрежи в населените места, както и на пречиствателни станции за отпадни води. На територията на областите Хасково и Кърджали все повече община кандидатстват за финансиране на такива инвестиционни намерения.Разрешение за смяна на водопроводната и канализационна мрежа на град Ардино, както и за изграждане на главен колектор и модулна пречиствателна станция е получила общината от РИОСВ – Хасково. За същото инвестиционно намерение разрешение е получила и община Стамболово. Там ще бъде изградена канализационна мрежа на село Кладенец.45 становища са издали експертите от РИОСВ – Хасково през април от годината на физически и юридически лица по разработени от тях проекти или инвестиционни намерения, за реализацията на които не е необходимо да се извършва ОВОС.