РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ - Хасково реши, че не е необходимо да се прави оценка за въздействието върху околната среда на намерение за изграждане на фотоволтаична електрическа централа в село Оряхово, община Любимец
09/05/2008
Регионалната екоинспекция разреши изграждането на централа за производство на електрическа енергия от слънчева с фотоволтаични клетки в село Оряхово, община Любимец. Това е едно от общо 21 инвестиционни намерения, за които през април РИОСВ – Хасково е излязла с решения, че реализацията им няма да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и не е необходимо извършването на ОВОС.От началото на годината по-голяма част от постъпилите уведомления за инвестиционни намерения са в областта на селското стопанство. Най-много се отнасят за изграждането на трайни лозови или овощни насаждения, снабдени със системи за капково напояване. В землището на село Узунджово, община Хасково ще бъдат създадени овощни градини от ябълки и сливи на площ от 76 дка. За същото населено място има излязло разрешение за изграждането на черешова градина от 47 дка. През април е издадено и решение да не се извършва оценка за въздействието върху околната среда за искането да бъде създадено насаждение от 91 дка от круша в землището на село Брястово, община Минерални бани.Приоритет в областта на опазването на околната среда през следващите няколко години ще е и подмяната или изграждането на нови канализационни мрежи в населените места, както и на пречиствателни станции за отпадни води. На територията на областите Хасково и Кърджали все повече община кандидатстват за финансиране на такива инвестиционни намерения.Разрешение за смяна на водопроводната и канализационна мрежа на град Ардино, както и за изграждане на главен колектор и модулна пречиствателна станция е получила общината от РИОСВ – Хасково. За същото инвестиционно намерение разрешение е получила и община Стамболово. Там ще бъде изградена канализационна мрежа на село Кладенец.45 становища са издали експертите от РИОСВ – Хасково през април от годината на физически и юридически лица по разработени от тях проекти или инвестиционни намерения, за реализацията на които не е необходимо да се извършва ОВОС.