РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Закрити са само три от десет площадки за добив на дървени въглища по открит способ на територията на РИОСВ – Хасково
21/04/2008
 

Закрити са само три от десет площадки за производство на дървени въглища по открит способ на територията на регионалната екоинспекция. На останалите седем продължава работата по добив на въглища за скара по метода на безкислородно изгаряне на дървесина, сочи проверката на експертите. В момента на извършването й е констатирано, че на пет от производствените площадки съоръженията, т. нар. жижни, са заредени и в тях се извършват горивни процеси. След приключване на технологичният процес в началото на май производството на дървени въглища по открит способ ще бъде закрито. Собствениците на площадки са задължени след това да почистят свободните терени от наличните битови и производствени отпадъци, като пепелина и дървесина. На по-късен етап ще трябва да бъде извършена и техническа рекултивация на местата.

До края на март всички площадки за добив на дървени въглища по открит способ трябваше да преустановят своята дейност и да преминат на работа по закрит способ. Тази разпоредба е в сила от началото на миналата година след като бяха приети промените по Закона за чистотата на атмосферния въздух. Съгласно тях се забранява изпускането на неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Санкцията за това нарушение е от 1 000 до 5 000 лева. За неизпълнение изискванията на закона РИОСВ - Хасково ще състави актове на собствениците на площадки за производство на дървени въглища.

На територията на регионалната екоинспекция има десет такива площадки. Всички те са в област Хасково. Най-много - 4 са разположени в землищата на селата Вълче поле и Дъбовец, община Любимец. По една площадка има в селата Белополци, Мандрица и Покрован, община Ивайловград.  В Маджаровско - по една площадка в село Долни главанак и Златоустово. Единствената площадка в община Хасково, намираща се в местността «Кольов кладенец», е преустановила своята дейност. На собственика й ще бъде дадено предписание да извърши дейности по почистване на терена от битови и производствени отпадъци и да рекултивира площадката. Същите мерки ще бъдат предписани и за закритите вече жижни в село Белополци, Ивайловградско.

След влизането в сила на промяната в закона единствения възможен начин да продължи работата на площадките за дървени въглища е като се монтират на тях съоръжения за производство по закрит способ и улавяне на емисиите от вредни вещества отделяни при дейността. Алтернативен вариант са т.нар. реторти.