РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Стартира набирането на проекти в конкурса “За чиста околна среда”
17/04/2008
 

Стартира конкурса за набирането на проекти в рамките на национална кампания „За чиста околна среда". Темата на настоящата сесия е „Почистване на населените места и облагородяване на почистените терени".  Средствата за финансиране на проектите се отпускат от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Със свои проектопредложения могат да кандидатстват всички общини и кметства, както и училища, детски градини, читалища и неправителствени организации. Дейностите, за които ще се отпускат средства са: почистване на замърсени площи, включително и зелени такива, междублокови пространства, дерета, корита на реки, нерегламентирани сметища и други. Може да се кандидатства и за средства за облагородяване на почистените терени, чрез озеленяване и поставяне на пейки и кошчета за битови отпадъци.

ПУДООС ще финансира проекти на общини и кметства със средства в размер на 10 000 лева, а за училища, детски градини, читалища и неправителствени организации до 3 000 лева.

Крайният срок за подаване на готовите проектопредложения е 25 април (петък). Важно условие в тазгодишният конкурс е  кандидатстващата институция или организация към датата на обявяване на конкурса да не е получавала средства от финансиращия орган за предлагания проект или за част от него. Към пълния комплект от документи подавани в Предприятието трябва да има и издадено становище от съответната регионална екоинспекция в подкрепа на проекта.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 14 май (сряда) на страницата на МОСВ http://www.moew.government.bg/ в интернет. Там и на страницата на РИОСВ - Хасково на адрес http://www.riosv-hs.org/ може да бъде намерена подробна информация за условията на конкурса «За чиста околна среда».

През миналата година приключи изпълнението на проектите получили финансиране в по националната кампания в края на 2006 година. Тогава бяха подкрепени осем проекти на територията на Хасковска и Кърджалийска области. По 5 000 лева получиха общините Харманли, Стамболово, Ардино и Кърджали с два финансирани проекта. Финасово-стопанската гимназия в Хасково, средното училище в село Стамболово и СОУ „Отец Пайсии" в град Кърджали получиха по 2 000 лева за реализиране на дейностите по изготвените от тях проекти.