РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Лошо е състоянието на находищата на блатното кокиче на територията на РИОСВ - Хасково
07/04/2008
 

Лошо е състоянието на популациите на блатното кокиче в трите му естествени находища в региона. Това са установили експерти на регионалната екоинспекция при извършени по места проверки през миналата седмица. При оценката на жизнеността на популациите на вида участие са взели и представители на общините, на територията на които се намират находищата на лечебното растение.

Според експертите лошото състояние на вида и през тази година се дължи на ниската влажност в местата му на обитание. Популациите на блатното кокиче са силно фрагментирани. Ниски са отделните стръкове растения, които към момента на проверката са в начална фаза на цъфтеж.

В защитените местности „Долната ова", община Любимец и „Лозенски път", община Свиленград са открити следи от опожаряване и засилена паша. Тези фактори са отрицателни за популацията на вида и постепенно могат да доведат до неговото изчезване. За възстановяване на плътността и структурата на популациите от блатно кокиче е необходимо спешно да се вземат мерки за осигуряване на оптималната влажност, при която вида се развива и спиране на пашата.

На кметовете на общините Харманли, Любимец и Свиленград, където се намират естествените находища на лечебното растение е предписано да засилят контрола на находищата, особено през почивните и празнични дни, с цел недопускане незаконен добив и опазване на вида. Предписано е още съвместно със собствениците на земите и с помощта на регионалната екоинспекция и неправителствени организации да предприемат необходими действия за изготвяне на проекти за опазване и възстановяване на водния режим на находищата.

В законово установения срок до 31 март в РИОСВ - Хасково са постъпили две заявления за събиране и изкупуване на листостъблена зелена маса от блатно кокиче. Дали ще бъде разрешен добив от природна забележителност „Сазлъка" и защитените местности „Долната ова" и „Лозенски път" ще се реши със заповед на министъра на околната среда и водите, след оценка дадена от експертите на регионалната екоинспекция.