РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Лошо е състоянието на находищата на блатното кокиче на територията на РИОСВ - Хасково
07/04/2008
 

Лошо е състоянието на популациите на блатното кокиче в трите му естествени находища в региона. Това са установили експерти на регионалната екоинспекция при извършени по места проверки през миналата седмица. При оценката на жизнеността на популациите на вида участие са взели и представители на общините, на територията на които се намират находищата на лечебното растение.

Според експертите лошото състояние на вида и през тази година се дължи на ниската влажност в местата му на обитание. Популациите на блатното кокиче са силно фрагментирани. Ниски са отделните стръкове растения, които към момента на проверката са в начална фаза на цъфтеж.

В защитените местности „Долната ова", община Любимец и „Лозенски път", община Свиленград са открити следи от опожаряване и засилена паша. Тези фактори са отрицателни за популацията на вида и постепенно могат да доведат до неговото изчезване. За възстановяване на плътността и структурата на популациите от блатно кокиче е необходимо спешно да се вземат мерки за осигуряване на оптималната влажност, при която вида се развива и спиране на пашата.

На кметовете на общините Харманли, Любимец и Свиленград, където се намират естествените находища на лечебното растение е предписано да засилят контрола на находищата, особено през почивните и празнични дни, с цел недопускане незаконен добив и опазване на вида. Предписано е още съвместно със собствениците на земите и с помощта на регионалната екоинспекция и неправителствени организации да предприемат необходими действия за изготвяне на проекти за опазване и възстановяване на водния режим на находищата.

В законово установения срок до 31 март в РИОСВ - Хасково са постъпили две заявления за събиране и изкупуване на листостъблена зелена маса от блатно кокиче. Дали ще бъде разрешен добив от природна забележителност „Сазлъка" и защитените местности „Долната ова" и „Лозенски път" ще се реши със заповед на министъра на околната среда и водите, след оценка дадена от експертите на регионалната екоинспекция.