РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Глоби за 31 500 лева наложи РИОСВ – Хасково през март
07/04/2008
 

Глоби за 31 500 лева наложиха експерти от регионалната екоинспекция през март. Най-голяма - 30 000 лева е санкцията на завода за преработка на оловна и цинкова руда в град Кърджали. Основанието за наложеното наказателно постановление е неизпълнение на условия по издадено през 2006 година комплексно разрешително на оператора „ОЦК" АД, град Кърджали. Проверка на експерти от РИОСВ - Хасково е установила, че инсталацията за производство на олово е работила с превишен капацитет през месеците юли, август, септември и октомври 2007 година. Констатирано е още превишение на емисиите на прах, серен диоксид, олово и кадмий в отпадъчните газове, отделяни от площадката на комплекса. Не са монтирани и пречиствателни съоръжения към два от комините на завода.

За нерегламентирано изгаряне на автомобилни гуми с 1 000 е санкциониран собственика на цех за метални конструкции в град Димитровград. 500 лева е размера на глобата, наложена на собственик на фирма от град Свиленград. Причината е непредставяне на дневник, отразяващ състоянието на наличната климатична инсталация, съдържаща над 3 килограма хладилен агент, при извършена проверка от експерти.

78 са проверените обекти от експерти на регионалната екоинспекция през март. Дадени са 29 предписания за изпълнение на посочените в тях мерки според изискванията на екологичното законодателство. 4 са съставените актове. За незаконно притежаване на екземпляр от вида шипоопашата сухоземна костенурка е съставен акт на жител от град Крумовград. Костенурката е пусната на свобода в резерват „Вълчи дол".

Изпускането на замърсени води от помещения за отглеждане на патици в село Константиново, община Симеоновград е причинило замърсяване на водоем в населеното място. Това сочи анализът на взетата проба отпадни води от лагуната, в която се заустват водите. На собственика на фермата за отглеждане на птици е съставен акт и ще бъде наложена глоба.

Други два акта са съставили експертите на фирми, производители и/или вносители на опакована продукция за непредоставяне на изисканите документи, доказващи количеството опакована продукция пускана на пазара, съгласно Закона за управление на отпадъците.