РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Глоби за 31 500 лева наложи РИОСВ – Хасково през март
07/04/2008
 

Глоби за 31 500 лева наложиха експерти от регионалната екоинспекция през март. Най-голяма - 30 000 лева е санкцията на завода за преработка на оловна и цинкова руда в град Кърджали. Основанието за наложеното наказателно постановление е неизпълнение на условия по издадено през 2006 година комплексно разрешително на оператора „ОЦК" АД, град Кърджали. Проверка на експерти от РИОСВ - Хасково е установила, че инсталацията за производство на олово е работила с превишен капацитет през месеците юли, август, септември и октомври 2007 година. Констатирано е още превишение на емисиите на прах, серен диоксид, олово и кадмий в отпадъчните газове, отделяни от площадката на комплекса. Не са монтирани и пречиствателни съоръжения към два от комините на завода.

За нерегламентирано изгаряне на автомобилни гуми с 1 000 е санкциониран собственика на цех за метални конструкции в град Димитровград. 500 лева е размера на глобата, наложена на собственик на фирма от град Свиленград. Причината е непредставяне на дневник, отразяващ състоянието на наличната климатична инсталация, съдържаща над 3 килограма хладилен агент, при извършена проверка от експерти.

78 са проверените обекти от експерти на регионалната екоинспекция през март. Дадени са 29 предписания за изпълнение на посочените в тях мерки според изискванията на екологичното законодателство. 4 са съставените актове. За незаконно притежаване на екземпляр от вида шипоопашата сухоземна костенурка е съставен акт на жител от град Крумовград. Костенурката е пусната на свобода в резерват „Вълчи дол".

Изпускането на замърсени води от помещения за отглеждане на патици в село Константиново, община Симеоновград е причинило замърсяване на водоем в населеното място. Това сочи анализът на взетата проба отпадни води от лагуната, в която се заустват водите. На собственика на фермата за отглеждане на птици е съставен акт и ще бъде наложена глоба.

Други два акта са съставили експертите на фирми, производители и/или вносители на опакована продукция за непредоставяне на изисканите документи, доказващи количеството опакована продукция пускана на пазара, съгласно Закона за управление на отпадъците.