РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

На 28 март започва да тече едномесечният срок за разглеждане на проекто-заповедите на две защитени зони по Директивата за птиците
28/03/2008

С пълните текстове на проекто-заповедите на защитени зони за птиците "Бяла река" и Марица-Първомой" можете да се запознаете и от нашата страница. В меню "Природа" и подменю "НАТУРА 2000" може да намерите проекто-заповедите.