РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Предприятията, заустващи отпадни води в повърхностни водни обекти трябва да се отчетат в РИОСВ – Хасково до края на март
18/03/2008
 

Всички обекти от националната контролно-информационна система, формиращи и заустващи отпадни води в повърхностни водни обекти трябва да предоставят в регионалната екоинспекция до края на март информационни карти за 2007 година.

На територията на РИОСВ - Хасково 35 предприятия са включени в системата за контрол. Те заустват отпадните води от дейността си в поречията на реките Марица и Арда. 21 от обектите, които подлежат на разрешителен режим по Закона за водите, както и тези с издадено комплексно разрешително по Закона за опазване на околната среда работят в област Хасково, а останалите 14 в Кърджалийска област. Такива са предимно големите промишлени предприятия като „Вулкан Цимент" АД, "Неохим" АД - град Димитровград, "ОЦК" АД - град Кърджали, „Каменица"АД - Хасково,  канализационните клонове от населените места, както и някои по-малки обекти, изпускащи силно замърсени отпадъчни води.

В информационните карти се посочват необходимите данни за производствените характеристики за всеки един от промишлените обекти, количеството на взетите и използвани водни маси и пречистването им. Попълването и отчитането на такива карти е част от работещата от 2005 година у нас контролно-информационна система. В нея се въвеждат и резултатите от всички анализи на заустваните води, извършени при контролната дейност на РИОСВ- Хасково.

Контролно-информационната система позволява изготвянето на редица справки за количеството и качеството на изпуснатите във водните обекти отпадъчни  води в България.