РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Предприятията, заустващи отпадни води в повърхностни водни обекти трябва да се отчетат в РИОСВ – Хасково до края на март
18/03/2008
 

Всички обекти от националната контролно-информационна система, формиращи и заустващи отпадни води в повърхностни водни обекти трябва да предоставят в регионалната екоинспекция до края на март информационни карти за 2007 година.

На територията на РИОСВ - Хасково 35 предприятия са включени в системата за контрол. Те заустват отпадните води от дейността си в поречията на реките Марица и Арда. 21 от обектите, които подлежат на разрешителен режим по Закона за водите, както и тези с издадено комплексно разрешително по Закона за опазване на околната среда работят в област Хасково, а останалите 14 в Кърджалийска област. Такива са предимно големите промишлени предприятия като „Вулкан Цимент" АД, "Неохим" АД - град Димитровград, "ОЦК" АД - град Кърджали, „Каменица"АД - Хасково,  канализационните клонове от населените места, както и някои по-малки обекти, изпускащи силно замърсени отпадъчни води.

В информационните карти се посочват необходимите данни за производствените характеристики за всеки един от промишлените обекти, количеството на взетите и използвани водни маси и пречистването им. Попълването и отчитането на такива карти е част от работещата от 2005 година у нас контролно-информационна система. В нея се въвеждат и резултатите от всички анализи на заустваните води, извършени при контролната дейност на РИОСВ- Хасково.

Контролно-информационната система позволява изготвянето на редица справки за количеството и качеството на изпуснатите във водните обекти отпадъчни  води в България.