РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Две предписания след проверки по сигнали направиха експерти от регионалната екоинспекция в Хасково през тази седмицата
14/03/2008
 

Две предписания след проверки по подадени от граждани сигнали направиха експерти от регионалната екоинспекция през тази седмицата.

Да се почисти мястото около ракиеният казан в село Върбица, община Димитровград от натрупаните отпадъци от производството на ракия и да не се допуска изпускане и изхвърляне на отпадъци в река Каялийка са предписали експертите на собственика на казана. Срокът за изпълнение на тази мярка е 21 март тази година. До същата дата трябва и да бъде прекъснат тръбопровода, по който неправомерно се използват води от реката за охлаждане на съоръженията при варенето на алкохолната напитка.

Незабавно собственика трябва да подаде заявление за издаване на разрешително за заустване на отпадни води във воден обект. До края на юли тази година пък е необходимо да бъде проектирано и изпълнено съоръжение за пречистване на отпадните води от производството на ракия преди те да се вливат в река Каялийка.

Към момента казанът работи без пречиствателно съоръжение, поради което замърсява водите на реката и това е станало причина местни жители да сигнализират в регионалната екоинспекция.

При контролна проверка от експертите по изпълнение на предписанието за неизпълнение на посочените мерки в срок законът за околната среда предвижда налагането на санкции в размер от 2 000 до 20 000 лева.

За струпването на голямо количество строителни отпадъци в прилежащ терен на пътя Кърджали - Момчилград е подаден сигнал в РИОСВ - Хасково. При проверката е установено, че нерегламентираното сметище от строителни и животински отпадъци се разполага на територията на община Момчилград.

На кмета на общината е предписано незабавно да се почисти замърсеният терен, а отпадъците да бъдат депонирани на определено за целта място. Недопускане на повторно замърсяване на почистените площи е също мярка посочена в направеното предписание.