РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Сигнал за запрашаване на село Брод, община Димитровград провериха експерти от РИОСВ – Хасково
12/03/2008
 

Сигнал за запрашаване в землището на село Брод, община Димитровград провериха експерти от регионалната екоинспекция вчера. При проверката е констатирано, че източник на неорганизираните емисии от прах е едно от двете депата за неопасни отпадъци, стопанисвани от топлоелектрическата централа „Марица 3" АД, град Димитровград.

Наличието на силен южен вятър със скорост от 3 до 5 метра в секунда е станало причина за разпръсването на нетоксичен прах от сгуроотвал „Галдушки ливади". В момента на извършване на проверката съдържанието на площадката за отпадъци е сухо и това е довело до неговото разпрашаване. Сухият прах при по-силен вятър се разнася и достига до землището на най-близкото населено място - село Брод.

На площадките за неопасни отпадъци, т.нар. сгуроотвали се съхраняват образувалите се производствени отпадъци от дейността на дружеството. В депата се отлагат основно пепелина и сгурия, продукти от изгарянето на нискокалорични въглища, използвани  при производството на електрическа и топлинна енергия.

За недопускане нарушаване на качеството на атмосферния въздух при експлоатацията на депата за неопасни отпадъци е необходимо те да имат работеща оросителна система. Овлажняването на праха, които се съхранява на този тип сметища не позволява неговото разнасяне.

Топлоелектрическата централа в Димитровград работи по изграждането на инсталация за оросяване на депата „Галдушки ливади" и „Горен бюк" , както и по превеждане на съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците съгласно изискванията на нормативната уредба.

През март 2007 година на дружеството е съставен акт и наложена санкция в размер на 1 000 лева за наличието на неорганизирани емисии от прах от сгуроотвалите на централата.

     За констатираните нарушения срещу оператора на депото за неопасни отпадъци - ТЕЦ „Марица 3" АД ще бъдат взети съответните административни мерки.