РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Сигнал за запрашаване на село Брод, община Димитровград провериха експерти от РИОСВ – Хасково
12/03/2008
 

Сигнал за запрашаване в землището на село Брод, община Димитровград провериха експерти от регионалната екоинспекция вчера. При проверката е констатирано, че източник на неорганизираните емисии от прах е едно от двете депата за неопасни отпадъци, стопанисвани от топлоелектрическата централа „Марица 3" АД, град Димитровград.

Наличието на силен южен вятър със скорост от 3 до 5 метра в секунда е станало причина за разпръсването на нетоксичен прах от сгуроотвал „Галдушки ливади". В момента на извършване на проверката съдържанието на площадката за отпадъци е сухо и това е довело до неговото разпрашаване. Сухият прах при по-силен вятър се разнася и достига до землището на най-близкото населено място - село Брод.

На площадките за неопасни отпадъци, т.нар. сгуроотвали се съхраняват образувалите се производствени отпадъци от дейността на дружеството. В депата се отлагат основно пепелина и сгурия, продукти от изгарянето на нискокалорични въглища, използвани  при производството на електрическа и топлинна енергия.

За недопускане нарушаване на качеството на атмосферния въздух при експлоатацията на депата за неопасни отпадъци е необходимо те да имат работеща оросителна система. Овлажняването на праха, които се съхранява на този тип сметища не позволява неговото разнасяне.

Топлоелектрическата централа в Димитровград работи по изграждането на инсталация за оросяване на депата „Галдушки ливади" и „Горен бюк" , както и по превеждане на съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците съгласно изискванията на нормативната уредба.

През март 2007 година на дружеството е съставен акт и наложена санкция в размер на 1 000 лева за наличието на неорганизирани емисии от прах от сгуроотвалите на централата.

     За констатираните нарушения срещу оператора на депото за неопасни отпадъци - ТЕЦ „Марица 3" АД ще бъдат взети съответните административни мерки.