РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

За трета поредна година е обявена националната награда за природозащита Мими Праматарова
12/03/2008
 

За трета поредна година е обявена националната награда за природозащита Мими Праматарова. Домакини на наградата са Националният доверителен ЕкоФонд, Сдружение «Екологичен форум» и Национален парк «Рила». Патрон на наградата е г-жа Зорка Първанова, съпруга на президента на Република България.

        Темата на конкурса за 2008 година е «Гората - един застрашен свят». До участие в конкурса се допускат всички ученици от средните училища у нас, които са родени през периода 1 януари 1990 - 31 декември 1991 година. Това са всички учащи се млади хора на възраст между 17 и 18 години.

        Организаторите на националната награда за природозащита, основана в памет на Мими Праматарова - първият директор на национален парк «Рила» са предвидили три награди. Първата е кристална статуетка и еднократна стипендия в размер на 1 000 лева. За заелият второ място в конкурса грамота и стипендия от 500 лева, третата награда е грамота и еднократна стипендия от 300 лева.

        Темата «Гората - един застрашен свят» може да бъде разработена като стих, стихотворение, разказ или есе. Обемът на творбата не трябва да надхвърля 500 думи, текстът да е набран на шрифт Times New Roman, с разредка 1,5 и размер на шрифта 14 пункта.

        Готовите материали за националната награда се предават в два екземпляра на хартиен носител, текста следва да бъде записан и на електронен носител CD, с копие от ученическа и лична карта, както и с попълнени пощенски адрес, телефон и по възможност електронна поща да бъдат изпратени по пощата на адреса на национален парк «Рила".

        Крайният срок за получаване на творбите е 20 април 2008 година. Дипляна с пълната информация за условията на конкурса може да бъде получена от Регионаланата инспекция  по околната среда и водите - Хасково.