РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 21.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Санкции за 13 300 лева наложи РИОСВ – Хасково през февруари
12/03/2008
 

Санкции за 13 300 лева наложи регионалната екоинспекция през февруари за нарушения по закона за водите и чистотата на атмосферния въздух. 2 са съставените актове. Единият е на собственик на фирма от Свиленград за липсата на оперативен дневник за отразяване на състоянието на използваната климатична инсталация. Съгласно наредбата за осъществяване на контрол и управление на веществата, които разрушават озоновия слой всички фирми, които използват при работата си хладилна или климатична инсталация, съдържаща озонразрушаващ агент над определени количества трябва да имат въведен дневник. В него се отразява произхода, вида и количеството на агента, както и всички извършвани ремонтни дейности по поддръжката на инсталацията. Акт е съставен и на "ОЦК" АД град Кърджали за неспазени мерки в инвестиционната програма за осигуряване спазването на емисионни норми.

87 са проверените обекти от експертите на регионалната екоинспекция през февруари. Дадени са 47 предписания за въвеждане на необходимите изисквания на екологичното законодателство. На 14 производители и вносители на химични вещества и препарати в региона е предписано да предоставят информация за вида и количества на всички произведени, внесени, изнесени, пуснати на пазара или употребени химични вещества и препарати през 2007 година. Тази информация трябва да бъде изпратена в електронен вид до края на март в Министерството на околната среда и водите и регионалната екоинспекция.

На собствениците на бензиностанции в Свиленград и Димитровград след извършени проверки е предписано инсталациите за съхранение на бензини да се оборудват и експлоатират в съответствие с техническите изисквания.

От 6 проверени фирми в Хасково, Димитровград и Кърджали, производители или вносители на опакована продукция се изискват необходимите документи, доказващи количествата на опакованата от тях продукция. Целта е извършването на контрол върху изпълнението на задълженията на тези лица, относно заплащането на такса опаковки.

През февруари са извършени и проверки на три фирми производители на бои, лакове и авторепаратурни продукти във връзка с изпълнение на изискванията по отношения правилното етикетиране на тези продукти произведени след март 2007 година.