РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

306 са закритите нерегламентирани сметища на територията на РИОСВ – Хасково през 2007 година
26/02/2008

306 са закритите нерегламентирани сметища на територията на регионалната екоинспекция през 2007 година. Това сочат отчетите по програмите за управление на отпадъците на 10 общини от областите Хасково и Кърджали. Общата площ на почистените от битови отпадъци терени е 291,8 дка.

За област Хасково най-много нерегламентирани сметища са ликвидирани в община Харманли - 54, с площ от 72 дка. 31 са почистените терени в община Димитровград на площ от 132 дка. През миналата година в областта закрити сметища има и в общините Стамболово, Ивайловград и Свиленград.

В област Кърджали с най-голям брой закрити незаконни сметища - 112 е община Кърджали, а община Джебел не е закривала или почиствала нерегламентирани сметища за периода от 2005 до 2007 година включително. В Кърджалийска област усилия по ликвидирането на незаконни сметища са положили още общините Черноочене, Момчилград и Крумовград.

За нарушения по закона за управление на отпадъците през изминалата година са съставени 11 акта и са наложени 8 наказателни постановления. Сумата по наложените санкции е 16 400 лева. От дадените общо 66 предписания при извършени текущи контролни проверки и такива във връзка с постъпили жалби и сигнали само две се отнасят за необходимостта от почистване на нерегламентирани сметища. На кметовете на община Кирково и село Бял Извор, община Ардино е предписано да почистят образувалите се незаконни сметища, отпадъците да се депонират на определено за целта място и да се предприемат мерки за недопускане създаването на нерегламентирани сметища.

Предвидените санкции в Закона за управление на отпадъците са от 150 до 500 лева за физическо лице, което изхвърля отпадъци на неразрешени за това места. Глобите за еднолични търговци или юридически лица са от 700 до 2 000 лева. До 5 000 лева са санкциите за длъжностни лица, които допускат създаването на такива незаконни терени.