РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

25 папагала с регистрационни документи от РИОСВ – Хасково през януари
21/02/2008

25 екзотични папагала са регистрирали експертите от регионалната екоинспекция през януари. Птиците са екземпляри от видове, включени в Конвенцията за международна търговия със защитени видове от дивата фауна и флора (CITES).

Сред получилите „лична карта" папагали преобладават тези от вида сиво жако. Девет възрастни птици и седем млади вече имат регистрационен документ, в които е посочен техният произход, идентификационен номер, както и мястото на което се отглеждат птиците и техният собственик. Документи са издадени още за две жълтокачулати какадута, молукско какаду, сивочели амазони, екектус и зеленокрила ара.

От началото на годината от страна на РИОСВ - Хасково има издадени регистрационни карти и за два тигрови питона, единият от които албинос. Документ за самоличност е получила и една зелена игуана. Всички влечуги са собственост на Тракийското херпетологично дружество в Хасково.

Регистрацията на животни, включени в тази Конвенция е задължителна по Закона за биологичното разнообразие с цел предотвратяване на незаконния трафик и контрабанда на екзотични видове, повечето от които са изчезващи от природата. Инспекцията издава на собствениците на защитени видове индивидуални регистрационни карти, които съпровождат екземплярите при продажба, даряване и издаване на разрешително по CITES за износ, само при изяснен по документи произход на екземплярите.