РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Девет заявления за издаване на комплексни разрешителни е разгледала РИОСВ – Хасково през 2007 година
19/02/2008

Експерти от регионалната екоинспекция са издали становища по подадени от девет оператора заявления за издаване на комплексни разрешителни през 2007 година до Изпълнителната агенция по околна среда в София.

        Заявленията са постъпили от собственици на инсталации и съоръжения, които са задължени по закона за опазване на околната среда да имат издадено комплексно разрешително. Такива в региона са операторите на двете депа за битови отпадъци в село Гарваново и град Харманли, област Хасково, както и на  депото, което предстои да бъде изградено в село Ябълково, община Димитровград.

        Документи за издаване на комплексно разрешително са депозирали и две птицеферми в село Войводово, община Хасково, където се отглеждат над 40 000 птици, оператора „Клокотница I” АД за производство на биодизел, както и фабриките за тухли в село Нова Надежда, община Хасково и град Харманли.

        Предстои издаването на комплексно разрешително на „Фуражи 2000” ООД, град Момчилгград - птицеферма, в която се отглеждат над 100 000 бройлера.

        Съгласно закона за опазване на околната среда всички оператори на нови инсталации и съоръжения или вече действащи такива за промишлени дейности включени в приложение 4 от закона, следва да имат издадено комплексно разрешително.

        Такива промишелни дейности са например горивни инсталации с топлинна мощност над 50 мегавата, химични инсталации за производство на неорганични химични вещества и депа приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 хиляди тона.

        Инсталации за интензивно отглеждане на птици и свине с повече от 40 000 места за отглеждане на птици, с над 2 000 места за свине за угояване и с над 750 места за свине майки също трябва да притежават комплексно разрешитено.

     На територията контролирана от РИОСВ - Хасково комплексни разрешителни притежават – “Неохим” АД, за площадки “А” и “Б”, ТЕЦ “Марица 3” АД, “Вулкан - Цимент” АД, град Димитровград и „ОЦК” АД, град Кърджали.