РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Девет заявления за издаване на комплексни разрешителни е разгледала РИОСВ – Хасково през 2007 година
19/02/2008

Експерти от регионалната екоинспекция са издали становища по подадени от девет оператора заявления за издаване на комплексни разрешителни през 2007 година до Изпълнителната агенция по околна среда в София.

        Заявленията са постъпили от собственици на инсталации и съоръжения, които са задължени по закона за опазване на околната среда да имат издадено комплексно разрешително. Такива в региона са операторите на двете депа за битови отпадъци в село Гарваново и град Харманли, област Хасково, както и на  депото, което предстои да бъде изградено в село Ябълково, община Димитровград.

        Документи за издаване на комплексно разрешително са депозирали и две птицеферми в село Войводово, община Хасково, където се отглеждат над 40 000 птици, оператора „Клокотница I” АД за производство на биодизел, както и фабриките за тухли в село Нова Надежда, община Хасково и град Харманли.

        Предстои издаването на комплексно разрешително на „Фуражи 2000” ООД, град Момчилгград - птицеферма, в която се отглеждат над 100 000 бройлера.

        Съгласно закона за опазване на околната среда всички оператори на нови инсталации и съоръжения или вече действащи такива за промишлени дейности включени в приложение 4 от закона, следва да имат издадено комплексно разрешително.

        Такива промишелни дейности са например горивни инсталации с топлинна мощност над 50 мегавата, химични инсталации за производство на неорганични химични вещества и депа приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 хиляди тона.

        Инсталации за интензивно отглеждане на птици и свине с повече от 40 000 места за отглеждане на птици, с над 2 000 места за свине за угояване и с над 750 места за свине майки също трябва да притежават комплексно разрешитено.

     На територията контролирана от РИОСВ - Хасково комплексни разрешителни притежават – “Неохим” АД, за площадки “А” и “Б”, ТЕЦ “Марица 3” АД, “Вулкан - Цимент” АД, град Димитровград и „ОЦК” АД, град Кърджали.