РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

90 обекта провериха експерти от РИОСВ – Хасково през януари
07/02/2008

      90 проверки на фирми, дружества и предприятия са извършили експертите от регионалната екоинспекция през януари. За нарушения на екологичното законодателство са наложени две текущи санкции. Месечна глоба в размер на 1 076 лева заплаща пивоварния завод на „Каменица” АД град Хасково за констатирано замърсяване на водите на река Банска. С по 472 лева на месец е глобен и комплекса за преработка на оловна и цинкова руда в град Кърджали за неспазване изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух. „ОЦК” АД има наложена през януари санкция на стойност 4 000 лева за изпускане на замърсени отпадни води.

       28 предписания са дали експертите на проверените физически и юридически лица през първия месец на годината. На по-големите производители и вносители на химични вещества и препарати в региона е предписано да предоставят информация за вида и количества на всички произведени, внесени, изнесени, пуснати на пазара или употребени химични вещества и препарати през 2007 година. Тази информация трябва да бъде изпратена в електронен вид до края на март в Министерството на околната среда и водите и регионалната екоинспекция. Предписания с тези изисквания са дадени на „Неохим” АД, „Вулкан цимент” АД, „Интериор”, „Химтекс”, „Полихим” и други фирми в град Димитровград, както и на „Горубсо – Кърджали” АД, „ОЦК” АД и „Пневматика серта” АД, град Кърджали.

        От 11 проверени фирми в Хасково, Димитровград и Кърджали, производители или вносители на опакована продукция се изискват необходимите документи, доказващи количествата на опакованата от тях продукция. Целта е извършването на контрол върху изпълнението на задълженията на тези лица, относно заплащането на такса опаковки.

През януари са извършени и проверки на фирми производители на бои, лакове и авторепаратурни продукти във връзка с изпълнение на изискванията по отношения правилното етикетиране на тези продукти произведени след март 2007 година.