РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регистрирани са седем превишения на нормите за серен диоксид в атмосферния въздух в град Димитровград вчера следобяд
05/02/2008

      Регистрирани са седем превишения на средночасовата норма за серен диоксид в град Димитровград през вчерашния ден. Автоматичната измервателна станция в града е регистрирала превишения на праговите стойности на средночасовата норма от 350 микрограма на замърсител серен диоксид в седем последователни часа от 16:00 до 22:00 часа включително. Наднормените стойности на серния диоксид са между 1.01 и 1.34 пъти. Най-висока е концентрацията на замърсителя в 20:00 часа – 469,28 микрограма на кубичен метър въздух.

            Причина за отчетените стойности са наслагване на емисии от топлоелектрическата централа „Марица 3” в град Димитровград, пренос на емисии от енергийния комплекс „Марица – Изток” и битовия сектор. Неблагоприятните  метеорологични условия – гъстата мъгла през вчерашния ден и безветрието също оказват съществено влияние върху локалното замърсяване на въздуха.

      След второто превишение на стойностите на серния диоксид в атмосферния въздух регионалната екоинспекция веднага е дала предписание на ТЕЦ „Марица 3” да намали количеството и качеството на използваното гориво в инсталацията за производство на електрическа енергия. От страна на оператора са взети мерки.        

        Според експертите високите стойности на серния диоксид в късните часове на вчерашния ден се дължат и на битовото отопление с твърдо гориво. При неговото изгаряне, замърсителите като серен диоксид и финни прахови частици се натрупват в приземните слоеве и трудно се разсейват при наличието на мъгла.

        Към момента системата за непрекъснат контрол на параметрите за качеството на атмосферния въздух в регионалната екоинспекция показва, че концентрациите на серния диоксид в атмосферния въздух в град Димитровград са в норма.