РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регистрирани са седем превишения на нормите за серен диоксид в атмосферния въздух в град Димитровград вчера следобяд
05/02/2008

      Регистрирани са седем превишения на средночасовата норма за серен диоксид в град Димитровград през вчерашния ден. Автоматичната измервателна станция в града е регистрирала превишения на праговите стойности на средночасовата норма от 350 микрограма на замърсител серен диоксид в седем последователни часа от 16:00 до 22:00 часа включително. Наднормените стойности на серния диоксид са между 1.01 и 1.34 пъти. Най-висока е концентрацията на замърсителя в 20:00 часа – 469,28 микрограма на кубичен метър въздух.

            Причина за отчетените стойности са наслагване на емисии от топлоелектрическата централа „Марица 3” в град Димитровград, пренос на емисии от енергийния комплекс „Марица – Изток” и битовия сектор. Неблагоприятните  метеорологични условия – гъстата мъгла през вчерашния ден и безветрието също оказват съществено влияние върху локалното замърсяване на въздуха.

      След второто превишение на стойностите на серния диоксид в атмосферния въздух регионалната екоинспекция веднага е дала предписание на ТЕЦ „Марица 3” да намали количеството и качеството на използваното гориво в инсталацията за производство на електрическа енергия. От страна на оператора са взети мерки.        

        Според експертите високите стойности на серния диоксид в късните часове на вчерашния ден се дължат и на битовото отопление с твърдо гориво. При неговото изгаряне, замърсителите като серен диоксид и финни прахови частици се натрупват в приземните слоеве и трудно се разсейват при наличието на мъгла.

        Към момента системата за непрекъснат контрол на параметрите за качеството на атмосферния въздух в регионалната екоинспекция показва, че концентрациите на серния диоксид в атмосферния въздух в град Димитровград са в норма.