РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишения на концентрацията на серен диоксид в атмосферния въздух са отчетени днес в град Димитровград
04/02/2008

       Две превишения на концентрациите на серен диоксид в атмосферния въздух са регистрирани днес от автоматичната измервателна станция в град Димитровград. В 16:00 и 17:00 часа отчетените стойности на атмосферния замърсител са били съответно 1,11 и 1,17 пъти над средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух. Измерената стойност на серния диоксид в първия час е била 389,36 микрограма на кубичен метър, а в 17 часа съответно 411,14 микрограма на кубичен метър въздух.

       Причина за регистрираните концентрации на серен диоксид са емисии от топлоелектрическата централа „Марица 3” в град Димитровград и пренос на емисии от енергийния комплекс „Марица – изток”.  След второто превишение регионалната екоинспекция веднага е уведомила ТЕЦ „Марица 3”  за необходимостта от намаляване на количеството и качеството на използваното гориво в инсталацията за производство на електрическа енергия.

      Продължава непрекъснатият контрол на параметрите за качеството на атмосферния въздух в РИОСВ – Хасково, посредством системата за реално време.