РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 24.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Четири неми лебеда бяха изпратени за лечение след сигнали от граждани през януари
29/01/2008

       Четири екземпляра от защитения вид ням лебед бяха изпратени за лечение от експерти на регионалната екоинспекция след сигнали от граждани през януари. Птиците са намерени премръзнали, изтощени и недохранени.  Според експертите причина за тежкото физическо състояние на лебедите са ниските температури, задържали се в страната ни в началото на месеца. И четирите птици са намерени в едни от най-студените дни на януари, когато намирането на храна във водоемите бе затруднено, поради тяхното замръзване.

          Един от лебедите е предадени от жител на село Лешниково, община Харманли, вторият от местен жител на село Левка, община Свиленград, а другите два са предадени на експертите от жители на село Пчелари, община Кърджали и град Кирково, Кърджалийска област. Днес птиците се отглеждат в центъра за рехабилитация и размножаване на редки и защитени видове на природозащитната организация „Зелени Балкани” в град Стара Загора. Там за тях ще бъдат полагани необходимите грижи от специалисти ветеринари.

В спасителният център бяха изпратени  за лечение и доотглеждане през месеца още екземпляр от вида голям воден бик и една голяма бяла чапла.

          Всички намерени от гражданите птици са защитени видове по закона за биологичното разнообразие. Немият лебед е включен и в Червената книга на България като застрашен от изчезване вид. Той се среща у нас по време на зимната миграция на вида, когато птици от по-северните страни в Европа идват да зимуват у нас. Те търсят храна по големите и незамръзнали водоеми като язовири,  езера и блата. В страната ни освен немият лебед могат да бъдат наблюдавани още два вида пойният и малкият лебед известен повече като тундров.

         Обръщаме се с молба към гражданите при намиране на птица в бедстващо състояние веднага да позвънят на телефоните в екоинспекцията 038/ 60 16 28 или 60 16 34.