РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково предлага ръководства с инструкции за регистрация на химични вещества по новия еврорегламент REACH
24/01/2008

Oт регионалната екоинспекция в Хасково всички физически или юридически лица, които произвеждат, внасят, пускат на пазара или използват химични вещества в своите професионални дейности могат да получат ръководства с инструкции за тяхната регистрация съгласно новият регламент на Европейския съюз REACH.

На място от РИОСВ заинтересованите лица могат да получат „Ръководство за обмен на данни” (предварителна регистрация). В него се описват механизмите за обмен на данни за въведени и невъведени вещества по REACH. Второто помощно издание е „Ръководство за регистрация”. От него може да се получи информация кога и как да се регистрира едно химично вещество по системата REACH.

От тази година започва предварителната регистрация на химични вещества по новият европейски регламент  REACH (Регистрация, Оценка, Разрешаване и Ограничаване на употребата на химични вещества), който влезе в сила от 1 юни миналата година. Според изискванията му от 1 юни до 1 декември тази година всеки, който произвежда или внася такива вещества в количества равни или по-големи от един тон годишно следва да извърши предварителна регистрация в Европейската агенция по химикали в Хелзинки. Фирмите трябва да установят кои от химичните вещества в самостоятелен вид, в препарати и изделия, които имат отношение към дейността им, подлежат на регистрация.  С новия регламент се въвеждат три фази за регистрация в зависимост от тонажа на производството или  вноса и природата на химичните вещества.

Основна цел на регламента е опазване на човешкото здраве и околната среда. Затова съгласно системата за регистрация REACH производителите и вносителите на химични вещества трябва да разполагат с данни за веществата, които произвеждат или внасят и да използват тези данни, за да оценят рисковете, свързани с тях и да разработят и препоръчат мерки за управление на риска.