РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 12.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково приключи работата по подготовката на проектозаповедите за защитените зони от НАТУРА 2000
21/01/2008

 

        Експертите от регионалната екоинспекция приключиха работата по подготовката на проектозаповедите за защитените зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000. До началото на март трябва да бъдат обявени десет защитени зони по Директивата за птиците като част от мрежата НАТУРА 2000 на територията на Хасковска и Кърджалийска области.

        Изготвената документация вече е предадена в Министерството на околната среда и водите. Предстои до края на януари да бъдат обявени предвидените по закон едномесечни обществени обсъждания за изразяване на становища по режими за опазване на зоните посочни в предварителните заповеди. Всички заинтересувани граждани след публикуването на проектозаповедта в един от националните всекидневници и на страницата на РИОСВ – Хасково в Интернет www.riosv-hs.org, както и по време на обществените обсъждания ще могат да внасят своите възражения срещу ограничителните режими вписани в проектозаповедта или да внасят предложения за нови такива.

        След изтичането на този едномесечен срок заповедите ще бъдат подписани от министър Джевдет Чакъров. Така ще бъде спазен срокът за обнародване на заповедите за защитените зони за опазване на птиците от екомрежата НАТУРА 2000 до началото на март тази година.

 

          На територията контролирана от РИОСВ – Хасково ще бъдат обявени десет защитени зони по Директивата за птиците от екологчината мрежа НАТУРА 2000. Това са “Крумовица”, “Студен кладенец”, “Маджарово”, “Бяла река”, “Радинчево”, “Мост Арда”,  “Харманлийска река”, “Злато поле”, “Язовир Ивайловград” и „Марица – Първомай.

        Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 е инструмент на Европейския съюз за опазване на видовете и местообитанията. Чрез нейното изграждане в страните членки на Съюза се цели да се постигне защита на местата в мрежата, както и постигане на интегрирането на биологичното разнообразие в икономическите дейности и политики и по този начин да се постигне устойчиво развитие.

          Всяка една от зоните в екологичната мрежа се обявява съгласно две директиви на Европейския съюз – Директивата за опазване на дивите птици и Директивата за опазване на местообитанията и дивата флора и фауна. В тях се набляга, че при опазването на видоветв и местообитанията в местата от НАТУРА 2000 се вземат в предвид икономическите, социални, културни и религиозни особености на всяка от страните в ЕС.