РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Годишни отчети по управление на отпадъците се подават в РИОСВ до 31 март 2008 година
17/01/2008

      Годиши отчети по управление на отпадъците се подават в регионалната екоинспекция, от лица, извършващи дейности по генериране и/или третиране на битови, производствени и опасни отпадъци в срок до 31 март 2008 година. Задължените  по закона за управление на отпадъците лица изготвят и представят годишни отчети за предходната година.

        На територията, контролирана от РИОСВ – Хасково има над 200 обекта, които извършват дейности с отпадъци и са задължени да спазват изискванията на екологичното законодателство по отношение управлението на отпадъците. Към тези обекти се отнасят всички площадки, които са лицензирани за търговия с отпадъци от черни и цветни метали, площадки за събиране, временно съхранение и  разкомплектоване на стари автомобили. Към лицата, които извършват дейност с отпадъци спадат още и тези събиращи негодни батерии и акумулатори, всички онези които се занимават със събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци и други.

        На еднолични търговци и юридически лица, които не водят отчетност по управление на отпадъците или не предоставят информация за дейностите по отпадъците в срок се налага санцкия в размер от 1 000 до 3 000 лева, съгласно закона за управление на отпадъците.

          През 2007 година регионалната екоинспекция няма издадени актове за такива нарушения.