РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екземпляр защитения вид голям воден бик спасиха експерти от РИОСВ - Хасково
14/01/2008

      Екземпляр от защитения вид голям воден бик спасиха експерти от регионалната екоинспекция след постъпил сигнал от служители в „Техномаркет – Европа” – град Хасково. Птицата е взета от експертите и веднага й е оказана първа помощ. При намирането й тя е била силно премръзнала и изтощена. Причина за това са ниските температури довели до замръзването на по-голяма част от водните басейни, където вида търси храната си. Студа и липсата на храна са довели до лошото физическо състояние на намереният екземпляр.

      Големият воден бик ще бъде изпратен за отглеждане в спасителния център в град Стара Загора. След като бъде обстойно прегледана от специалистите, работещи там ще се прецени дали птицата да бъде върната обратно в природата. Най-често птиците, които стават пациенти на центъра за рехабилитация и размножаване на редки видове след пълното им възстановяване биват връщани обратно в естествената им среда. Онези, които не са в състояние да намират сами храната си остават за отглеждане и биват включвани в програми за размножаване. Тяхното поколение след обучение и адаптация се пуска обратно в природата.

         Големият воден бик е вид включен в Червената книга на България в категорията застрашен от изчезване. Гнезди на север, като за страната ни такива места са водоемите по Дунавското крайбрежие. През зимата птици от по северните страни зимуват у нас по влажни ливади около незамръзващи водоеми.