РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

62 500 лева са постъпленията от неплатени такси за опаковки през 2007 година след засилени проверки на РИОСВ - Хасково
10/01/2008

      62 500 лева е внесената сума в Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) от неплатени такси за опаковки през 2007 година след засилени проверки на експерти от регионалната екоинспекция.  Това e сумата от събрани такси от 70 фирми, които развиват дейност на територията на Хасковска и Кърджалийска области.

      89 фирми, дружества и предприятия са проверили експертите за миналата година. При проверките е констатирано, че 19 от тях имат сключен договор с една от петте лицензирани организации за оползотворяване на отпадъците у нас и изпълняват задълженията си към съответната организация.

        Съгласно изискванията на наредбата за опаковки и отпадъците от тях, собствениците на фирми вносители или производители на опакована продукция следва да заплащат продуктова такса за опаковки от опаковани стоки от април 2004 година. Това може да стане по три начина, чрез внасяне на дължимата продуктова такса в ПУДООС към Министерството на околната среда и водите, към една от организациите за оползотворяване на отпадъците от опаковки или чрез индивидуално изпълнение на задълженията си по Закона за управление на отпадъците.