РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ – Хасково ще вземат участие в 32-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици
08/01/2008

Експерти от регионалната екоинспекция ще вземат участие в 32-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици в региона. Ежегодното проследяване на числеността на зимуващите водолюбиви птици у нас ще се проведе от 11 до 13 януари. То е част от общоевропейското преброяване и е официално приета методика за наблюдение в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

В нашата страна участие в преброяването тази година ще вземат представители на Министерството на околната среда и водите, Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), СНЦ „Зелени Балкани” и други неправителствени организации. За страната ни задължителни за ежегоден контрол са 50 територии, включващи езера, язовири, поречия на реки и други водоеми.

В Хасковска и Кърджалийска области РИОСВ – Хасково ще окаже съдействие на две природозащитни организации, работещи в региона БДЗП и „Зелени Балкани” за успешното осъществяване на среднозимното преброяване. Инспекцията ще осигури необходимите автомобили и участието на експерти, които по време на преброяването ще контролират за нарушения по лова и режима на защитените територии. Ще се следи и отчита и състоянието на влажните зони, значението им за птиците, както и заплахите и посегателствата върху тях.

В двата почивни дни в областите Хасково и Кърджали екипи ще посетят по-големите язовири като „Студен кладенец”, „Кърджали”,  „Ивайловград” и „Тракиец”, както и множество по-малки водоеми в Източни Родопи и Сакар планина, по които има струпвания на птици през зимата. В един от дните ще се следят местата за нощувка на световно застрашения вид – малък корморан, намиращи се по поречието на река Марица.

Преброяването има за цел да се установи броят на зимуващите водолюбиви птици в различни страни на Стария континент като изпълнение на задълженията към Рамсарската конвенция. Данните събрани по време на среднозимното преброяване дават точна информация за числеността на популацията на водолюбивите видове по време на миграция.