РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

110 269 лева са постъпили в девет общини след наложени от РИОСВ – Хасково санкции на обекти
07/01/2008

      110 269 лева са постъпили в девет общини от Хасковска и Кърджалийска области след наложени от регионалната екоинспекция санкции на обекти, замърсяващи компонентите на околната среда. Средствата от наложени санкции, за нарушения по екологичното законодателство са събрани за 2007 година.

       Съгласно Закона за опазване на околната среда, 80 на сто от постъпленията от имуществени санкции, наложени от РИОСВ са за общините, на чиято територия се намират обектите замърсители, а останалите 20 % постъпват в Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда (ПУДООС).

      В област Хасково средства са получили 4 общини. 35 822 лева са преведени на община Хасково. За сравнение през 2006 година получената сума е по-малка – 19 801 лева. 14 582 лева са постъпили в бюджета на община Димитровград, 5 213 лева са постъпленията за община Харманли и най-малко са преведени на община Ивайловград – 134 лева.

         В пет общини от Кърджалийска област е преведена сумата от 54 516 лева. Най-големи са постъпленията за община Кърджали – 41 271 лв. Там се намират и едни от най-големите промишлени предприятия, замърсяващи околната среда. Това са „Горубсо – Кърджали” АД, „ОЦК” АД, бившата фабрика за производство на бентонит и други. Следва община Момчилград. Тя е получила 5 925 лева. 3 529 лева са преведени на община Кирково. Най- малка е сумата, преведена на община Ардино – 1 054 лв.

       За 2006 година преведените на деветте общини средства от наложени санкции от регионалната екоинспекция са били 327 372 лева. И през 2006 година най-големи санкции е имало наложени на обекти, работещи в община Кърджали – 153 886 лева. За Хасковска област през 2006 година най-много средства от наложени глоби за нарушения на екологичното законодателство е получила община Димитровград, а през миналата година повече средства са постъпили в община Хасково.

        Според Закона за опазване на околната среда, тези пари трябва да се изразходват от общините за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда.