РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

26 наказателни постановления в размер на 58 300 лева наложи РИОСВ – Хасково през 2007 година
04/01/2008

       26 наказателни постановления в размер на 58 300 лева за нарушения на екологичното законодателство наложи регионалната екоинспекция през 2007 година. Само на комплекса за преработка на оловна и цинкова руда в град Кърджали за неизпълнение на условия по комплексно разрешително са наложени две глоби за общо 30 000 лева. 36 акта са съставили експертите от РИОСВ – Хасково за 2007 година. Най-често констатираните нарушения са по закона за опазване на околната среда, закона за водите, за чистотата на атмосферния въздух и биологичното разнообразие.

       47 проверки са извършили експертите от регионалната екоинспекция през последния месец на миналата година.  Най-много проверки са направени на работещите в региона кариери за добив на скално - облицовъчни материали. Извършен е контрол върху рекултивационните дейности по места. Експертите са проверили и фирми, дружества и предприятия за спазване изискванията на наредбата за опаковки и отпадъците от тях, както и за осъществяване на контрол и управление на веществата, които разрушават озоновия слой. Дадени са 4 предписания - три от тях до фирми от Димитровград, изискващи представянето на документи, доказващи количеството опакована продукция пускана от тях на пазара.

Направено е предписание на собствениците на „Билла Маркт” в Димитровград за необходимостта от въвеждането на дневници за състоянието на използваните в магазина климатични и хладилни инсталации. С постоянен срок на изпълнение е предписано сервиза и ремонта на техниката да се извършва само от лица, които притежават документи за квалификация.

За декември е наложена само една глоба на „ОЦК” АД, град Кърджали в размер на 3 000 лева.