РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

26 наказателни постановления в размер на 58 300 лева наложи РИОСВ – Хасково през 2007 година
04/01/2008

       26 наказателни постановления в размер на 58 300 лева за нарушения на екологичното законодателство наложи регионалната екоинспекция през 2007 година. Само на комплекса за преработка на оловна и цинкова руда в град Кърджали за неизпълнение на условия по комплексно разрешително са наложени две глоби за общо 30 000 лева. 36 акта са съставили експертите от РИОСВ – Хасково за 2007 година. Най-често констатираните нарушения са по закона за опазване на околната среда, закона за водите, за чистотата на атмосферния въздух и биологичното разнообразие.

       47 проверки са извършили експертите от регионалната екоинспекция през последния месец на миналата година.  Най-много проверки са направени на работещите в региона кариери за добив на скално - облицовъчни материали. Извършен е контрол върху рекултивационните дейности по места. Експертите са проверили и фирми, дружества и предприятия за спазване изискванията на наредбата за опаковки и отпадъците от тях, както и за осъществяване на контрол и управление на веществата, които разрушават озоновия слой. Дадени са 4 предписания - три от тях до фирми от Димитровград, изискващи представянето на документи, доказващи количеството опакована продукция пускана от тях на пазара.

Направено е предписание на собствениците на „Билла Маркт” в Димитровград за необходимостта от въвеждането на дневници за състоянието на използваните в магазина климатични и хладилни инсталации. С постоянен срок на изпълнение е предписано сервиза и ремонта на техниката да се извършва само от лица, които притежават документи за квалификация.

За декември е наложена само една глоба на „ОЦК” АД, град Кърджали в размер на 3 000 лева.