РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 21.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (3)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

33 защитени птици бяха спасени от експерти на РИОСВ – Хасково след сигнали от граждани през 2007 година
03/01/2008

     През миналата година 33 сигнала за намерени защитени птици в безпомощно състояние са постъпили в регионалната екоинспекция. Благодарение намесата на граждани от региона всички намерени птици бяха изпратени в спасителния център за редки и защитени видове в град Стара Загора. Там след като бъдат положени специални грижи за тях, напълно възстановилите се биват връщани обратно в естествената им среда. Тези, които няма да могат да оцелеят сами в природата се включват в специални програми за размножаване, а потомството им се пуска обратно в естествената среда.

       Най-много от спасените птици са бели щъркели - 10 екземпляра предимно млади птици получили наранявания при опит за излитане от гнездата. Спасени са още 5 кукумявки, 5 горски ушати сови, една забулена сова и един екземпляр от най-малките видове сови у нас – чухъла.

       През последните два месеца на 2007 година са намерени пет ранени обикновени мишелова. По време на зимната миграция видът остава да зимува на територията на нашата страна и търси храната си в близост до пътищата. Това е причината и често да бъдат намирани ранени птици.

      Пациенти на спасителния център са станали още един черен щъркел, намерения край град Маджарово ранен белоглав лешояд, който в последствие бе върнат в природата, един сокол орко и два млади египетски лешояда заболели от птича шарка.

      През 2007 година в естествената им среда бяха върнати и 33 сухоземни костенурки от двата вида, срещащи се у нас – шипобедрена и шипоопашата сухоземни костенурки. Намерената в дивечовъдна станция „Студен кладенец” млада дива котка също бе изпратена за доотглеждане в центъра в Стара Загора.

       Тези видове са защитени от Закона за биологичното разнообразие. За тях са забранени всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи.