РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

В РИОСВ започва регистрация на ловни трофеи от дива котка и дива коза
20/12/2007

В регионалните екоинспекции започва регистрацията на ловни трофеи от европейска дива котка и дива коза. Собствениците на трофеи придобити преди забраната за ловуване на двата вида са длъжни да ги обявят в съответната Регионална инспекция по околната среда и водите. Срокът за регистрацията е до ноември 2008 година, като за трофеите от дива котка се попълва регистрационна карта, издадена от екоинспекцията.

На територията на РИОСВ – Хасково има местообитания на вида европейска дива котка, но не се среща дивата коза. Двата вида са защитени по Закона за биологичното разнообразие и в цяла Европа.  С присъединяването на България към Европейския съюз има клауза, забраняваща ловуването им у нас. От първи януари тази година забраната е в сила.

Това изискване е записано в новия Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие. Той задължава още собствениците на ферми за пепелянки да обявяват наличните количества влечуги в регионалните екоинспекции в срок до ноември 2008 година. Обявените змии ще се смятат за законно придобити. 

С промените в същия закон се въвеждат още две забрани – за използването на оловни сачми при лов във влажните зони и на разстояние до 200 метра около тях, както и използване на полуавтоматични или автоматични оръжия, чийто магазин може да побере повече от два патрона.