РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Месечна санкция в размер на 8 000 лева наложи РИОСВ – Хасково на „Каменица” АД град Пловдив
12/12/2007

      Текуща месечна санкция в размер на 8 000 лева наложи регионалната екоинспекция на Пивоварен завод – Хасково, собственост на „Каменица” АД. Наказателното постановление е разписано от министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Глобата е за причинено увреждане и замърсяване на река Банска.

          Размерът на санкцията е определен след извършена проверка и получени резултати от физикохимичен анализ на взета проба от отпадни води от пречиствателната станция към пивоварния завод през месец септември.

        Тогава в следствие на изпускане в дерето – приток на река Банска на отпадни води, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на завода за бира, бе причинено измиране на рибата в реката.

        При извършената през септември проверка на пречиствателната станция за отпадни води бе констатирано, че съоръжението не работи в нормален технологичен режим. Това води до изпускане на води в приемника дере с наднорменo съдържание на амониев азот, фосфати и биологична потребност от кислород.

           Констатираните стойности на замърсяване са по-високи в сравнение с тези, за които дружеството има вече наложена през август текуща месечна санкция на стойност 4 159 лева. Влизането в сила на новата ежемесечна глоба за замърсяване на околната среда над допустимите стойности автоматично отменя старата.