РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Месечна санкция в размер на 8 000 лева наложи РИОСВ – Хасково на „Каменица” АД град Пловдив
12/12/2007

      Текуща месечна санкция в размер на 8 000 лева наложи регионалната екоинспекция на Пивоварен завод – Хасково, собственост на „Каменица” АД. Наказателното постановление е разписано от министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Глобата е за причинено увреждане и замърсяване на река Банска.

          Размерът на санкцията е определен след извършена проверка и получени резултати от физикохимичен анализ на взета проба от отпадни води от пречиствателната станция към пивоварния завод през месец септември.

        Тогава в следствие на изпускане в дерето – приток на река Банска на отпадни води, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на завода за бира, бе причинено измиране на рибата в реката.

        При извършената през септември проверка на пречиствателната станция за отпадни води бе констатирано, че съоръжението не работи в нормален технологичен режим. Това води до изпускане на води в приемника дере с наднорменo съдържание на амониев азот, фосфати и биологична потребност от кислород.

           Констатираните стойности на замърсяване са по-високи в сравнение с тези, за които дружеството има вече наложена през август текуща месечна санкция на стойност 4 159 лева. Влизането в сила на новата ежемесечна глоба за замърсяване на околната среда над допустимите стойности автоматично отменя старата.