РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Изграждане на три соларни парка в областта разреши РИОСВ – Хасково
11/12/2007

Изграждането на три соларни парка в област Хасково разреши регионалната екоинспекция. Съоръженията за производство на електрическа енергия от слънчевата предстои да бъдат изградени в село Равна гора, община Свиленград, село Черепово, община Харманли и в близост до две села от община Ивайловград – Попско и Пашкул. Експертите са преценили, че за реализирането на тези инвестиционни предложения не е необходимо извършването на оценка за въздействието им върху околната среда (ОВОС). При изграждането на тези паркове не се очаква нарушаване на природните местообитания, както и отрицателно влияние върху растителния и животинския свят.

За последните пет месеца РИОСВ – Хасково е издала 53 решения за преценка необходимостта от оценяване въздействието върху компонентите на околната среда на инвестиционни намерения, които следва да бъдат реализирани в областите Хасково и Кърджали. Само за три от тях е преценено, че е необходимо да се направи оценка за въздействието им върху околната среда в случай, че бъдат осъществени. Те касаят поставянето на четири вятърни перки в село Перуника, община Крумовград, изграждането на ветрогенераторен парк в землищата на селата Качулка, Рогач и Полковник Желязово, община Крумовград и на малка ВЕЦ на река Арда, област Кърджали.

Нови 14 пункта за събиране и разкомплектоване на стари автомобили, както и за търговска дейност с черни и цветни метали, пластмаса и хартия ще бъдат разкрити на територията на двете области. Най-много от тях обаче предстои да започнат работа в населени места от област Хасково. Ще бъде разкрит и пункт в град Хасково за изкупуване и съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Залесяване на изоставени и ерозирали земеделски земи с местни дървесни видове предвиждат да направят общините Минерални бани, Стамболово и Харманли, област Хасково и Кирково, Момчилград и Крумовград, област Кърджали.

Решения без да е необходимо да се извършва ОВОС са издадени и за поставянето на плаващи мрежени клетки в язовир Ивайловград. Три ще бъдат рибовъдните стопанства от садки във водите на язовира.