РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Изграждане на три соларни парка в областта разреши РИОСВ – Хасково
11/12/2007

Изграждането на три соларни парка в област Хасково разреши регионалната екоинспекция. Съоръженията за производство на електрическа енергия от слънчевата предстои да бъдат изградени в село Равна гора, община Свиленград, село Черепово, община Харманли и в близост до две села от община Ивайловград – Попско и Пашкул. Експертите са преценили, че за реализирането на тези инвестиционни предложения не е необходимо извършването на оценка за въздействието им върху околната среда (ОВОС). При изграждането на тези паркове не се очаква нарушаване на природните местообитания, както и отрицателно влияние върху растителния и животинския свят.

За последните пет месеца РИОСВ – Хасково е издала 53 решения за преценка необходимостта от оценяване въздействието върху компонентите на околната среда на инвестиционни намерения, които следва да бъдат реализирани в областите Хасково и Кърджали. Само за три от тях е преценено, че е необходимо да се направи оценка за въздействието им върху околната среда в случай, че бъдат осъществени. Те касаят поставянето на четири вятърни перки в село Перуника, община Крумовград, изграждането на ветрогенераторен парк в землищата на селата Качулка, Рогач и Полковник Желязово, община Крумовград и на малка ВЕЦ на река Арда, област Кърджали.

Нови 14 пункта за събиране и разкомплектоване на стари автомобили, както и за търговска дейност с черни и цветни метали, пластмаса и хартия ще бъдат разкрити на територията на двете области. Най-много от тях обаче предстои да започнат работа в населени места от област Хасково. Ще бъде разкрит и пункт в град Хасково за изкупуване и съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Залесяване на изоставени и ерозирали земеделски земи с местни дървесни видове предвиждат да направят общините Минерални бани, Стамболово и Харманли, област Хасково и Кирково, Момчилград и Крумовград, област Кърджали.

Решения без да е необходимо да се извършва ОВОС са издадени и за поставянето на плаващи мрежени клетки в язовир Ивайловград. Три ще бъдат рибовъдните стопанства от садки във водите на язовира.